Strona główna Archiwum Konferencja nt. "Nowe prawo w sprawie znakowania mięsa i jego przetworów" 10. 12. 2013 rok

Konferencja nt. "Nowe prawo w sprawie znakowania mięsa i jego przetworów" 10. 12. 2013 rok

Rewolucja w branży – zmiany w znakowaniu!

W dniu 10 grudnia Związek Polskie Mięso zorganizował konferencję na temat ,,Nowe prawo w sprawie znakowania mięsa i jego przetworów”.

Wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Lekarza Weterynarii, Radę Gospodarki Żywnościowej oraz Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Rozporządzenie nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności wprowadzi szereg nowych wymagań dla producentów i przetwórców mięsa. Jedno z najbardziej kontrowersyjnych zacznie obowiązywać już od dnia 13 grudnia 2014 r. i nałoży na branżę obowiązek znakowanie mięsa krajem pochodzenia. Wymóg oznaczania krajem lub miejscem pochodzenia na etykiecie dotyczyć będzie mięsa: wieprzowego, drobiowego, baraniego i koziego, objętego kodami CN: 0203, 0204, Ex 0207, świeżego, schłodzonego i mrożonego, mielonego i drobnego (skrawków) oraz mięsa przeznaczonego dla konsumenta finalnego lub zakładów żywienia zbiorowego. Szczegóły nowego rozporządzenia zostały omówione przez liczne grono prelegentów, zgromadzonych przez Związek Polskie Mięso, na konferencji szkoleniowej w dniu 10 grudnia.

Na wstępie konferencji dr Paweł Wojciechowski z Pracowni Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego omówił Funkcje i cele znakowania w świetle prawa żywnościowego. Nowe przepisy UE dotyczące znakowania mięsa i krajem lub miejscem pochodzenia przedstawiła szczegółowo dr Joanna Trybus z Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wymagania dotyczące znakowania przetworów mięsnych w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 zaprezentowała  Dorota Krzyżanowska – Zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Praktyczne podejście zakładów mięsnych do wykorzystania oraz zastosowania nowych wymogów etykietowania wartości odżywczych i zdrowotnych produktów – na przykładzie produktów Danish Beef – omówił Niels T. Madsen, Business Manager z Danish Meat Research Institute. Dr Marcin Kozłowski – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego w Głównym Inspektoracie Weterynarii – przedstawił Problemy i wątpliwości w skutecznym prowadzeniu nadzoru weterynaryjnego, w przypadku wejścia w życie projektu rozporządzenia wykonawczego KE dot. znakowania mięsa krajem lub miejscem pochodzenia. Nowe prawo wprowadzi też obowiązek znakowania wyrobów wartością odżywczą, dlatego Hanna Wachowska z J.S. Hamilton Poland S.A. przedstawiła wykład pt. Wykorzystanie metod analitycznych do określania wartości odżywczej produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego – wymagania prawne, problemy analityczne a dobra praktyka. Na końcu dr Agnieszka Szymecka – Wesołowska z Centrum Prawa Żywnościowego, opowiedziała jakie restrykcje prawne grożą nam za niedostosowanie się do nowych wymogów prawa w sprawie znakowania mięsa i jego wyrobów. W konferencji wziął udział gość honorowy Główny Lekarz Weterynarii – dr Janusz Związek. Wydarzenie to było okazją do zgłębienia wiedzy na temat nowych wymagań prawnych, a także możliwością do przeprowadzenia kuluarowych rozmów z ekspertami branży mięsnej.

 

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy za udział i wsparcie wydarzenia.

Bez tytułu