Strona główna Archiwum Konferencja ministerialna nt. antybiotykooporności

Konferencja ministerialna nt. antybiotykooporności

Podsekretarz stanu Ewa Lech przewodniczyła polskiej delegacji na odbywające się w dniach 9-10 lutego 2016 roku w Amsterdamie spotkanie europejskich ministrów: rolnictwa i zdrowia, które poświęcone było kwestiom rosnącego zagrożenia związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). W składzie polskiej delegacji byli ponadto przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii i Ministerstwa Zdrowia.

Konferencja odbywała się w ramach prezydencji Królestwa Niderlandów w Radzie Unii Europejskiej.

Celem spotkania było osiągnięcie porozumienia między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie działań, jakie należy podjąć w Europie w celu minimalizacji wciąż rosnącego problemu antybiotykooporności. Zgodzono się, że sukces w walce z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe opiera się głównie na zaangażowaniu i woli politycznej rządów poszczególnych krajów. Ponadto działania podejmowane w celu zapewnienia realizacji programu walki z opornością powinny się odbywać z udziałem wszystkich sektorów zdrowia publicznego. Zwrócono uwagę, że cel ten można osiągnąć jedynie dzięki ścisłej współpracy między państwami członkowskimi UE na szczeblu międzynarodowym.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Komisji Europejskiej zostali wezwani do opracowania, wraz z Państwami Członkowskimi UE, nowego i kompleksowego unijnego Planu Działania przeciwko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Źródło: MRiRW