Strona główna Zapytania ofertowe 2021 KOMUNIKAT NR 2 z dn. 17.11.2021 dot. ZAPYTANIE OFERTOWE ZPM1/10/2021 dotyczące projektu pt. ,,MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje”

KOMUNIKAT NR 2 z dn. 17.11.2021 dot. ZAPYTANIE OFERTOWE ZPM1/10/2021 dotyczące projektu pt. ,,MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje”

zapytania ofertowe

KOMUNIKAT
Informacja o zmianach

w

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM1/10/2021
dotyczące Projektu (zadania) pt. „MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje –
kontynuacja” na
przygotowanie i zrealizowanie kontynuacji kampanii pod tytułem:
„Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”

W Zapytaniu Ofertowym wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. Zmiana terminu składania ofert.

Ulega zmianie termin składania ofert z dnia 18.11.2021 na dzień 22.11.2021

Do niniejszego Komunikatu załączone jest Zapytanie ofertowe, które uwzględnia wymienione zmiany.