Strona główna Archiwum KE wydała decyzję w sprawie BSE

KE wydała decyzję w sprawie BSE

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1396 z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Polski i niektórych regionów Zjednoczonego Królestwa.

Potwierdza ona nadanie Polsce przez OIE statusu o znikomym ryzyku występowania BSE (negligible BSE risk).

Najważniejsze uwagi dotyczące SRM na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Weterynarii:

  1. W kraju o znikomym ryzyku wystąpienia BSE nadal nie będzie można pozyskiwać mięsa oddzielonego mechanicznie z kości bydła, owiec i kóz.
  2. Nie zmieniają się przepisy dotyczące pozyskiwania (oddzielania) mięsa z głowy bydła w zakładach rozbioru zatwierdzonych specjalnie w tym celu.
  3. Przyznanie statusu znikomego BSE w przypadku bydła pochodzącego z państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów o kontrolowanym lub nieokreślonym ryzyku występowania BSE zaś ubijanego w Polsce nadal będą uznawane jako SRM.
  4. Od 1 lipca 2017 r. tusze wołowe lub części hurtowe tusz wołowych pozyskane od bydła powyżej 30 miesięcy życia pochodzącego z kraju o kontrolowanym lub nieokreślonym ryzyku występowania BSE zawierające kręgosłup powinny być oznakowane etykietą z czerwonym paskiem jako takie które wymagają usunięcia kręgosłupa.
  5. Zdaniem GIW jeśli w świadectwie jest wybór opcji znikomy status a zagrożenie BSE, to należy wybierać znikomy. Jednocześnie GIW podkreśla, że fakt przyznania Polsce statusu o znikomym wcale nie oznacza automatycznego otwarcia rynku. W niektórych przypadkach – według GIW – być może będzie trzeba renegocjować świadectwa. Obecnie jest to przedmiotem analizy.
  6. Nowy program zwalczania BSE będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, po uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.
  7. Od 1 stycznia 2018 r. nie będą natomiast badane zwierzęta poddawane normalnemu ubojowi w rzeźni ( tj. do 1 stycznia 2018 r. badane są zwierzęta w wieku powyżej 108 miesięcy życia).

Link do Decyzji:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1396&from=PL

Link do informacji o negligible BSE risk na stronie OIE:

http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/list-of-bse-risk-status