Strona główna Archiwum Informacje od fińskich służb bezpieczeństwa żywności na temat wycofania 50.000 ton. wołowiny i produktów wołowych.

Informacje od fińskich służb bezpieczeństwa żywności na temat wycofania 50.000 ton. wołowiny i produktów wołowych.

FINLANDIA, Helsinki. Fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności „Evira” zarządził wycofanie całej wołowiny dostarczonej do Finlandii przez holenderską spółkę. Dotyczy to także produktów wytworzonych z tej wołowiny.

 

Wszystkie firmy, które wykorzystały wołowinę w swoich produktach muszą wycofać je ze sprzedaży. PNM-PAN Nordic Meat Oy z siedzibą w Helsinkach (przedsiębiorca mięsny) wycofał całe mięso dostarczane do swoich klientów.

 

Pochodzenie tej wołowiny nie może być ustalone z powodu niewystarczających danych identyfikacyjnych. Nie można wykluczyć z tego powodu zagrożenia dla zdrowia. Ponadto, niektóre z partii wołowiny zawierają mięso końskie, które nie jest wskazane w oznakowaniu.

 

Holenderskie władze kontrolne, jako środek zapobiegawczy, zarządziły wycofanie produktów dostarczonych przez Willy Selten B.V. / Wiljo Import en Export B.V. w okresie 1.1.2011-15.2.2013. Łącznie około. 50.000.000 kg wołowiny zostało dostarczone do 16 państw członkowskich UE. Fiński PNM-PAN Nordic Meat Oy z Helsinek importował tę wołowinę i dostarczył ją dalej, do kilku fińskich firm.

 

Evira ma wysłać wezwania do kontroli do lokalnych władz kontroli żywności w gminach, w których operują przedsiębiorstwa, które otrzymały holenderską wołowinę z PNM-PAN Nordic Meat Oy. Evira prosi gminy o sprawdzenie, czy firmy podjęły wycofywanie produktów.

 

Źródło: Evira