Strona główna Zapytania ofertowe 2022 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZPM/8/1/2022 na przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu pt. „Udział w Targach SIAL Paryż 2022” w dniach 15-19 października 2022

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZPM/8/1/2022 na przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu pt. „Udział w Targach SIAL Paryż 2022” w dniach 15-19 października 2022

zapytania ofertowe

Informacja o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZPM/8/1/2022