Strona główna Archiwum Handel zagraniczny w 2016 roku

Handel zagraniczny w 2016 roku

Według wstępnych danych GUS w 2016 roku wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych wyniosła 24 182 mln EUR, co oznaczało wzrost o 1,2% w stosunku do poprzedniego roku. W strukturze tego eksportu udział państw UE w porównaniu do 2015 roku spadł z 82,3% do 81,3%.

W 2016 roku tradycyjnie, najwięcej artykułów rolno-spożywczych sprzedano do Niemiec (22,6% wartości). Na drugim miejscu wśród odbiorców polskich produktów rolno-spożywczych znalazła się Wielka Brytania (9%). Na trzeciej pozycji znalazła się Republika Czeska (6,7%). Na czwartym miejscu wśród największych odbiorców polskich towarów rolno-spożywczych znalazła się Holandia (5,6%). Kolejne miejsca wśród ważniejszych odbiorców artykułów rolno-spożywczych zajęły: Włochy – 1 327 mln EUR, Francja – 1 237 mln EUR, Słowacja – 707 mln EUR oraz Węgry – 621 mln EUR.

Saldo w obrotach artykułami rolno-spożywczymi było dodatnie i w 2016 roku osiągnęło poziom 7 122 mln EUR, spadło jednak o 8,9% w porównaniu z 2015 rokiem (+7 818 mln EUR). Saldo w obrotach z państwami UE również było dodatnie i wyniosło 7 869 mln EUR, w porównaniu do 2015 roku odnotowano spadek o 9,1%, wówczas wyniosło plus 8 660 mln EUR.

Źródło: MRiRW