Strona główna Archiwum Grupa zadaniowa ds. łagodzenia skutków ASF

Grupa zadaniowa ds. łagodzenia skutków ASF

Zgodnie z decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela odbyło się dziś posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń pod nowym przewodnictwem podsekretarz stanu Ewy Lech.

W skład zespołu wchodzą ponadto główny lekarz weterynarii Marek Pirsztuk, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii – PIB Krzysztof Niemczuk, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB Andrzej Kowalski oraz dyrektorzy departamentów merytorycznych.

Główny lekarz weterynarii Marek Pirsztuk przedstawił aktualną sytuację epizootyczną na terenie Polski oraz w krajach ościennych w kontekście zagrożeń wynikających z występowania ognisk ASF na terytorium Ukrainy. Poinformował jednocześnie o zamierzeniach Komisji Europejskiej w sprawie rozszerzenia w naszym kraju obszaru objętego ograniczeniami o nowe gminy.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel kilkakrotnie kierował już do komisarza ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności KE Vytenisa Andriukatisa pisma. W ostatnim z nich wyraził głębokie zaniepokojenie działaniami podejmowanymi  przez Komisję Europejską w kwestii dotyczącej rozszerzenia zakresu tego obszaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szef polskiego resortu rolnictwa zwraca uwagę, że to działanie jest bezpodstawne, nie znajduje ono żadnego uzasadnienia z epizootycznego punktu widzenia. Takiego postępowania nie można uznać ani za adekwatne, ani za proporcjonalne do zaistniałej na terytorium Polski sytuacji. W naszym kraju ostatnie z trzech dotychczas wykrytych ognisk afrykańskiego pomoru świń stwierdzono 31 stycznia 2015 r.

Minister poinformował komisarza, że w przypadku przyjęcia przez Komisję decyzji wykonawczej w powyższym zakresie rozważy podjęcie działań prawnych zmierzających do weryfikacji takiej decyzji. Sprawa ta została także zgłoszona przez ministra do dyskusji podczas kolejnego posiedzenia rady ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa Unii Europejskiej.

W resorcie rolnictwa podejmowane są również cały czas działania zmierzające do maksymalnego ograniczenia potencjalnych zagrożeń. Biorąc pod uwagę niepewną sytuację epizootyczną związaną z występowaniem afrykańskiego pomoru świń za wschodnią granicą Polski, podjęte zostały działania zmierzające do wprowadzenia odstrzału sanitarnego dzików w pasie o szerokości 50 km od granicy obszaru objętego ograniczeniami w województwie podlaskim oraz wzdłuż wschodniej granicy państwa. Nie ustają też starania ministra na forum unijnym, aby Komisja Europejska, wykorzystując środki z unijnego budżetu, pomogła Ukrainie w zwalczaniu wirusa ASF.

Kolejne działania prowadzone są w sprawie zmiany rozporządzenia  ws. wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego do uboju na użytek własny tak, aby rolnicy, których gospodarstwa znajdują się w 50 km pasie mogli dokonywać uboju świń na użytek własny na niezmienionych zasadach.

Źródło: MRiRW