Strona główna Archiwum Finalizacja polsko-chińskich rozmów

Finalizacja polsko-chińskich rozmów

Od wczoraj w Polsce gości chińska delegacja, która prowadzi rozmowy dotyczące porozumienia handlowego między Polską, a Chinami. 

Prowadzone wczoraj rozmowy bilateralne dotyczyły kwestii bezpieczeństwa żywności, głównie w zakresie dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego, w szczególności produktów pochodzenia zwierzęcego. W rozmowach uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu Ewa Lech, Główny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski oraz Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach Krzysztof Niemczuk.

Wśród wielu tematów omówionych w trakcie spotkania znalazły się: zwiększenie wolumenu eksportu mięsa drobiowego, a także dalsza praca nad uznaniem regionalizacji wdrożonej w Polsce w odniesieniu do ASF, w celu wznowienia eksportu mięsa wieprzowego. Podczas spotkania ministrowie podpisali m.in. dokument z zakresu współpracy weterynaryjnej, ustalający warunki dostępu do rynku chińskiego dla drobiu hodowlanego, jednodniowych piskląt i jaj wylęgowych drobiu (z uwzględnieniem kur niosek, drobiu hodowlanego, brojlerów).

Strona chińska przekazała także raport z przeprowadzonego w grudniu 2015 r. audytu zakładów drobiarskich. To ważny dokument, na podstawie którego strona polska przekaże stronie chińskiej niezbędne informacje uzupełniające. Po ich analizie zostaną podjęte decyzje zatwierdzające kolejne zakłady mięsa drobiowego do eksportu na rynek chiński.

Kolejne dwa porozumienia, dotyczące obrotu mięsem drobiowym oraz dialogu w zakresie wznowienia eksportu mięsa wieprzowego podpisywane będą dziś w obecności Prezydenta RP i Przewodniczącego ChRL wraz z innymi umowami gospodarczymi. Dokumenty te mają bardzo duże znaczenie dla przedsiębiorców, którzy zainteresowani są eksportem żywności oraz zwierząt na rynek chiński i stanowią konkretny krok w uzyskaniu dostępu do tego rynku ważnych dla strony polskiej produktów.

Źródło: GIW