Strona główna Archiwum Eksport/Japonia

Eksport/Japonia

1.Działania platformy  EU Food

PlatformaEU Food(COPA/COGECA=stowarzyszenia rolników,FoodDrinkEurope =stowarzyszeniaprzemysłu spożywczego;CELCAA=stowarzyszenie handlu żywnością)spotkała się:

1.1.19 czerwca z Komisją Europejską.

Najważniejsze informacje z branży spożywczej:

-Japoniajest jednymz kluczowychrynków eksportowychdla sektorarolno-spożywczegow Europie:lepszydostęp do rynkuJaponiipowinien być zapewnionydziękiumowie o wolnym handlu.

– europejskisektor rolno-spożywczyuznajepostępy poczynioneprzez JaponięNTM (non-tariff measures)ipopiera kontynuacjęnegocjacji.Brakkontynuacjibyłbyutratą szans dla sektorarolno-spożywczego UE.

europejskisektor rolno-spożywczyzłożył oświadczenie o poparciu dla kontynuacji  negocjacji. Oświadczeniezostało przekazanedo  urzędników EU,japońskich, państw członkowskichiprasy; Europejskisektor rolno-spożywczyma przyjemnośćwspieraćnegocjacje

– Sektor spożywczypodkreślił, że  Komisjipowinnadążyć douzyskania conajmniejtego samego poziomdostępu do rynku, co konkurenci zUSA  i Australii.

1.2.20 czerwca zjapońskąmisją doUE.

Najważniejsze informacje:

europejskisektor rolno-spożywczy przekazał japońskimurzędnikom samą, którą dzień wcześniej omawiał zKomisją Europejską.  Omówione kwestie:przetworzone produkty rolne, dodatki do żywności, mięsowołowe, wieprzowe,GI (geographical indication). Przedstawiciele rolnictwa UEpodkreślili, że​​większość produktów rolnychz UEnie jestbezpośrednio konkurencyjna zjapońskimiproduktami.

– sektor rolno-spożywczyprzyznaje, że Japonia poczyniła postępyw sprawie NTMiwyraża swoje poparcie dlakontynuowanianegocjacji.Partnerzyłańcucha rolno-spożywczegoUE wskazali, żeKomisja Europejskaspodziewa się otrzymaćformalnązgodępaństw członkowskie dokontynuowanianegocjacji wtygodniu po23 czerwca.

– Japonia powinna  przekazać pozytywne sygnały, np.w sprawieregionalizacjiPolski i Litwy,które do tej porymają zakazeksportu doJaponiiz powoduniedawnegowybuchuafrykańskiego pomoru świń.

Europejski sektormięsa niebędzie się sprzeciwiałoferciedla UE, w tymkontyngentowi taryfowemunawołowinę Kobez Japonii, pod warunkiem, żeJaponia będzie sprzyjać zwiększeniudostępu do rynkuUE.

2.Uzupełnienie raportuKomisji Europejskiejw sprawie negocjacjiumowy o wolnym handlu  UE/Japonia 

Dwa tygodnietemu, 25 czerwca,państwa członkowskie zgodziłysię z zaleceniemKomisjiUEkontynuowanianegocjacjio wolnym handlu zJaponią.

3.Następny krok

Dlatego teżunijni i japońscy negocjatorzy potwierdzili, że odbędąkolejną rundęnegocjacji wokresie7 11 lipcaw Tokio.

Celemjest zakończenienegocjacjiw 2015 roku.


Wnastępstwiespotkaniagrupy roboczejds. eksportu z 23 lipcaw Brukseli,UECBVzaktualizujeswoją pozycjęjako sektora mięsnego przekaże ją negocjatorom UE