Strona główna Archiwum Dostęp do kanadyjskiego rynku wołowiny

Dostęp do kanadyjskiego rynku wołowiny

Kanada poinformowała Komisję UE, że otworzy swój rynek na wołowinę z UE dla 19 państw członkowskich (MSS). Nastąpi to z dniem 5 października.

19 państw członkowskich zostanie ponownie zatwierdzonych: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania.

Tymczasem państwa członkowskie i FBO są poproszone o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:
1. Canadian Food Inspection Agency (CFIA) sfinalizowała sprawozdanie z przeprowadzonego audytu w 4 państwach członkowskich na początku zeszłego roku. Raport końcowy został wysłany do Francji, Irlandii, Szwecji i Włoch. Zostanie on opublikowany na stronie internetowej CFIA w dniu 5 października. Zalecenia wynikające z audytu będą miały zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich, które otrzymają pozwolenie na wywóz wołowiny do Kanady, więc powinno to zostać wzięte pod uwagę;

2. Zharmonizowane świadectwo wywozowe dla wołowiny świeżej i mrożonej, zostanie przesłane i będzie dostępne od 5 października. Certyfikat ten został udostępniony w zeszłym roku. Ostatnia wersja może się różnić, ale zmieniony projekt powinien pomóc w przygotowaniu ewentualnych poprawek;

3. Zakłady mięsne UE muszą zostać wymienione przez CFIA w celu zakwalifikowania się do możliwości handlu z Kanadą. CFIA wykona drobne poprawki wniosku. Z formularza zgłoszeniowego można korzystać od teraz, został on także wysłany do zainteresowanych państw członkowskich przez służby Komisji UE. Państwa te są proszone o przesłanie wniosków listownych do CFIA.

Uwagi końcowe: Służby Komisji UE uznały, że ​​otwarcie rynku kanadyjskiego na wołowinę z UE, po zakazie z powodu występowania BSE, które pojawiło się ponad 15 lat, to dla 19 państw członkowskich za jednym razem, wielkie osiągnięcie – także dla służb weterynaryjnych w UE (służby Komisji UE i państw członkowskich). Wszystkie zainteresowane strony mogą być dumne. To bardzo motywujące dla służb Komisji UE, by postępować w ten sam sposób i nadal wspólnie pracować nad otwarciem rynków zagranicznych na bezpieczne i wysokie jakościowo produkty unijne.