Strona główna Baza wiedzy Brexit – co po 1 stycznia 2021

Brexit – co po 1 stycznia 2021

Brexit - co po 1 stycznia 2021

Ministerstwo rolnictwa przygotowało m.in. ulotkę informacyjną ze wskazówkami dla przedsiębiorców, która będzie do pobrania na stronie internetowej ministerstwa oraz zamieszczona w Biuletynie informacyjnym resortu.

Link do broszury:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/brexit–co-po-1-stycznia-2021

Ministerstwo zaapelowało do przedsiębiorców o monitorowanie na bieżąco komunikatów administracji rządowej.

Zasady wymiany handlowej produktami pochodzenia zwierzęcego nie wejdą od razu, ale będą wprowadzane stopniowo przez 6 miesięcy, do lipca 2021 roku, ale już od 1 kwietnia 2021 r. będą obowiązywały świadectwa weterynaryjne.

Znakowanie produktów na rynek Zjednoczonego Królestwa

1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo znajdzie się poza jednolitym rynkiem oraz unią celną UE. Upływający 31 grudnia br. okres przejściowy w relacjach Unia Europejska
– Zjednoczone Królestwo to czas nie tylko na ustalenie warunków przyszłej współpracy, ale również czas na przygotowanie przedsiębiorców na nadchodzące zmiany.

O ile Wielka Brytania nie zawrze dwustronnej umowy  handlowej z UE, obrót towarowy między państwami członkowskimi UE, w tym Polską, a Wielką Brytanią będzie od
1 stycznia 2021 roku podlegał analogicznym zasadom i kontrolom granicznym, jak obrót z innymi państwami trzecimi.

Przedsiębiorca eksportujący artykuły rolno-spożywcze na rynek Zjednoczonego Królestwa będzie musiał:

 • zapewnić zgodność z właściwymi wymaganiami tego kraju,
 • upewnić się, czy wobec towarów importowanych/eksportowanych z Wielkiej Brytanii nie ma nałożonych dodatkowych ograniczeń/wymogów.

Przedsiębiorca powinien skontaktować się z odbiorcą towaru w Zjednoczonym Królestwie w celu uzgodnienia szczegółowych wymogów dotyczących znakowania produktów.

Zgodnie z dotychczas prezentowanymi szczegółowymi informacjami na rządowej stronie Zjednoczonego Królestwa https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-giving-food-information-to-consumers:

 • znakowanie produktów żywnościowych przeznaczone na rynek Zjednoczonego Królestwa musi być spójne zarówno z prawem Zjednoczonego Królestwa jaki
  i unijnym,
 • póki co, przepisy Zjednoczonego Królestwa dotyczące informacji o żywności (The Food Information Regulations 2014) egzekwują przepisy prawa UE, które gwarantują, że żywność znakowana jest w sposób uczciwy, niewprowadzający
  w błąd oraz zapewniający spójność dla branży rolno-spożywczej, jak
  i konsumentów

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/1855/contents/made

 • etykiety żywności muszą zawierać nazwę prawną oferowanej żywności,
 • określone produkty spożywcze posiadają  „zastrzeżone opisy”, których można używać tylko wtedy, gdy posiadają określony skład – na przykład produkt oznaczony jako „burger wołowy” musi zawierać w swoim składzie co najmniej 62% wołowiny. Normy szczegółowe w Zjednoczonym Królestwie odnoszą się do produktów względem,  których konsumenci oczekują określonej jakości oraz produktów, gdzie istnieje ryzyko zastąpienia ich substytutami o niższej jakości. Produktami, które posiadają  „zastrzeżone opisy” są także m.in. wody butelkowane, chleb i mąka, kakao i produkty czekoladowe, tłuszcze i oleje, ryby, soki owocowe i nektary, miód.

Żywność paczkowana to każda żywność, która jest pakowana przed wprowadzeniem do sprzedaży i nie może być zmieniana bez otwarcia lub zmiany opakowania.

Według opublikowanych przez stronę brytyjską wymagań, na opakowaniu produktu lub na etykiecie dołączonej do opakowania należy umieścić następujące informacje (informacje obowiązkowe):

 • nazwa żywności
 • deklaracja ilościowa składników (QUID), w razie potrzeby
 • wykaz składników (w tym alergenów)
 • masa lub objętość żywności (ilość netto)
 • data przydatności do spożycia przed” lub „do użycia przed”
 • nazwa i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym (FBO) odpowiedzialnego za informacje o żywności
 • zawartość alkoholu (w procentach) w napojach zawierających ponad 1,2% alkoholu objętościowo.

Zapakowane produkty żywnościowe muszą być opatrzone etykietą z informacją
o wartościach odżywczych, jeśli:

 • na opakowaniu umieszczono oświadczenie żywieniowe lub zdrowotne
  np. „produkt o wysokiej zawartości błonnika” lub „dobre źródło wapnia”,
 • witaminy lub składniki mineralne zostały dodane do żywności.

Food Standard Agency – Agencja do spraw Norm dla Żywności Zjednoczonego Królestwa przygotowała praktyczny kurs e-learningowy na temat zasad znakowania żywności.

https://labellingtraining.food.gov.uk/

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bogatych zasobów szkolenia.

Na rządowej stronie Zjednoczonego Królestwa dostępne są:

 • szczegółowe brytyjskie wytyczne dotyczące przekazywania informacji konsumentom na temat produktów żywnościowych

https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-giving-food-information-to-consumers

oraz

 • zasady importu do Zjednoczonego Królestwa od 1 stycznia 2021, które mogą być na bieżąco aktualizowane.

https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021 

Poradnik dla przedsiębiorcy – Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPIT) we współpracy z ekspertami właściwych urzędów administracji publicznej, w tym Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, opracowało „Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. Poradnik dla przedsiębiorcy”.

Publikacja ma na celu wsparcie i promocję niezbędnych przygotowań przedsiębiorców do nieuniknionych zmian, które pojawią się po zakończeniu okresu przejściowego
– 1 stycznia 2021 roku – bez względu na wynik trwających negocjacji w sprawie warunków przyszłej współpracy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią.
W opracowaniu uwzględnione zostały najistotniejsze kwestie, ale i różne aspekty prowadzonej działalności istotne dla przedsiębiorcy.

Poradnik dla przedsiębiorców zawiera aktywne odniesienia (linki) do stron, na których znaleźć można dodatkowe informacje. Stanowi także mapę do poszukiwania bardziej szczegółowych tematycznie i stale aktualizowanych danych.

https://www.brexit.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/Poradnik_dla_przedsiebiorcy_Zasady_wspolpracy_z_UK_od_1.01.2021-1.pdf

Poradnik dla przedsiębiorców znajduje się również na stronie internetowej Inspekcji
w zakładce BREXIT lub pod linkiem: https://www.gov.pl/web/ijhars/brexit.

Brexit w pytaniach i odpowiedziach. Bądź gotowy na 2021

Polska Agencja Inwestycji i Handlu przygotowała poradnik zawierający odpowiedzi na wiele pytań związanych z brexitem.

Link do publikacji:

https://publikacje.paih.gov.pl/rynki_zagraniczne/BREXIT_-_Pytania_i_odpowiedzi/