Strona główna Archiwum BREF- EMISJE PRZEMYSŁOWE

BREF- EMISJE PRZEMYSŁOWE

W 2014 r. ruszy przegląd BREF (dokument Referencyjny Najlepszych Dostępnych Technik, ang. Best Available Techniques Reference Document) w sektorze żywności, napojów i mleka.


Nowa dyrektywa w sprawie emisji przemysłowej decyduje, że obecnie firmy są „zobowiązane” w celu ograniczania zanieczyszcza środowiska do stosowania technik z BREF  (do niedawna były to po prostu najlepsze praktyki, a zatem wytyczne). Dyrektywa obejmuje wiele dziedzin – odpady, woda, recycling, emisje, jakość powietrza, zapach, hałas. Przegląd rozpocznie się spotkaniem technicznym grupy roboczej w Sewilli (prawdopodobnie w drugim kwartale przyszłego roku), gdzie może być reprezentowane każde państwo członkowskie, a także – poprzez stowarzyszenia.

Niniejszym:

Załączamy aktualny dokument dot. obowiązującego prawa o emisjach przemysłowych i jego powiązania z branżą mięsną (patrz załącznik).

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że w Wielkiej Brytanii ustanowiona została wspólna grupa robocza (przemysł i organizacje) jako narzędzie regulacji.

Jak podkreśliła angielska BMPA,  niezwykle ważne jest, żeby robić wszystko, co można opracować BREF, który nie wymaga od operatorów wdrożenia technik kontroli zanieczyszczenia środowiska, które generują nieuzasadnione koszty i zabierają czas; należy pilnie opracować „listę życzeń” branży mięsnej, wyłuszczającą, co jej zdaniem powinno znaleźć się w nowym dokumencie referencyjnym.

UECBV  zbiera opinie krajowych federacji i oczekuje na kandydatury na biegłych, którzy będą w stanie wziąć udział w imieniu UECBV w zbliżających się europejskich grupach technicznych. Ten problem będzie na porządku obrad najbliższej sekcji przemysłu mięsnego UECBV.

Document 4433 4432_REPORT on INDUSTRIAL EMISSIONS & BREF