Strona główna Archiwum Akcja w sprawie negocjacji z Kanadą

Akcja w sprawie negocjacji z Kanadą

W załączeniu kopia listu, który będzie przekazywany właściwym organom Państwowym dla ustalenia jednolitego, oficjalnego stanowiska wobec
Karela De Guchta z Komisji Europejskiej w sprawie opłat w handlu międzynarodowym (negocjacje z Kanadą), jak również wobec gabinetu przewodniczącego Komisji UE oraz Dyrekcji Generalnej ds. Handlu. W przeciwieństwie do pierwszej akcji, która była ukierunkowana na członka Komisji UE ds. rolnictwa Daciana Ciolosa oraz Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa (DG AGRI). Nowe działanie jest ukierunkowane na Członka Komisji Europejskiej ds. handlu międzynarodowego, aby ponownie
otworzyć kwestię kontyngentów taryfowych na produkty wrażliwe z myślą o uniknięciu marginalizowana tematu przez Gabinet przewodniczącego Komisji i komisarza UE do spraw handlu międzynarodowego, którzy pragną jak najszybszego zawarcia umowy z Kanadą.

List do Komisarza