Strona główna Zapytania ofertowe 2023 ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPM 03/11/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPM 03/11/2023

zapytania ofertowe

Związek Polskie Mięso

zaprasza

w terminie do 14 grudnia 2023 roku, do godziny 12:00, do składania odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM 03/11/2023 na zorganizowanie i koordynację zadania pt. „Misja branżowa Dubaj”.