Strona główna Zapytania ofertowe 2023 Zapytanie ofertowe – Działania wizerunkowe – korekta błędu

Zapytanie ofertowe – Działania wizerunkowe – korekta błędu

zapytania ofertowe

W tabeli budżetowej (druga strona tabeli) ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM 02/03/2023 dotyczące przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu „Działania wizerunkowe w sektorze mięsa wieprzowego i drobiowego” w jednej pozycji dotyczącej badań został podana błędna wartość.

Jest:

Przygotowanie 4 opinii eksperckich na tematy związane z sektorem mięsnym w kwestiach zdrowotnych i/lub środowiskowych i/lub finansowych i/lub związanych z technologią produkcji.

Powinno być:

Przygotowanie 2 opinii eksperckich na tematy związane z sektorem mięsnym w kwestiach zdrowotnych i/lub środowiskowych i/lub finansowych i/lub związanych z technologią produkcji.

Innymi słowy obowiązuje wartość „2”.

Do pobrania zapytanie ofertowe po korekcie.