zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM 01/05/2023 dotyczące projektu (zadania) – Udział w pikniku „Poznaj Dobrą...

Związek Polskie Mięso zaprasza w terminie do 31 maja 2023 roku, do godziny 12:00, do składania odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM 01/05/2023 na realizację zadania pt. Udział...
zapytania ofertowe

Informacja o wyniku postępowania w sprawie Zapytanie Ofertowe – Działania wizerunkowe w sektorze mięsa...

Informacja o wyniku postępowania na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM 03/03/2023 na przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu „Działania wizerunkowe w sektorze...
zapytania ofertowe

Informacja o wyniku postępowania w sprawie Zapytanie Ofertowe – Organizacja chińskiego audytu – ZPM...

Informacja o wyniku postępowania na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM 01/04/2023 na zorganizowanie inspekcji chińskich audytorów oraz koordynacji działań w tym zakresie w ramach projektu...
zapytania ofertowe

Zapytanie Ofertowe – Organizacja chińskiego audytu – ZPM 01/04/2023

Związek Polskie Mięso zaprasza w terminie do 17 kwietnia 2023 roku, do godziny 12:00, do składania odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM 01/04/2023 na...
zapytania ofertowe

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – Działania wizerunkowe ZPM 03/03/2023

Rozliczenia – we wzorze umowy Zamawiający wskazuje, jak poniżej: „Zamawiający dokona rozliczenia z Wykonawcą w terminie do 4 miesięcy po zakończeniu zadania” Pytanie: Czy możliwe jest...
zapytania ofertowe

Nowe Zapytanie Ofertowe – Działania wizerunkowe ZPM 03/03/2023

Związek Polskie Mięso zaprasza w terminie do 17 kwietnia 2023 roku, do godziny 12:00, do składania odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM 03/03/2023 dotyczące projektu przygotowania...
zapytania ofertowe

Informacja o wyniku postępowania w sprawie Zapytanie Ofertowe Działania wizerunkowe – ZPM 02/03/2023

Informacja o wyniku postępowania na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM 02/03/2023 dotyczące projektu przygotowania szczegółowej koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu „Działania wizerunkowe w...
zapytania ofertowe

Informacja o wyniku postępowania w sprawie Zapytanie Ofertowe Poznaj Drób – ZPM 01/03/2023

Informacja o wyniku postępowania na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM 01/03/2023 dotyczące projektu przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu pt. „Poznaj Drób”. Pobierz...
zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE – DZIAŁANIA WIZERUNKOWE – WYDŁUŻENIE TERMINU

Związek Polskie Mięso informuje, że wydłużył do 29 marca 2023 roku, do godziny 10:00, termin do składania odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM 02/03/2023 dotyczące projektu...
zapytania ofertowe

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – Działania wizerunkowe

Pytanie: Czy właściwym przedmiotem zamówienia jest przygotowanie strategii komunikacji, wykorzystującej narzędzia wskazane w punkcie 5?  Odpowiedź: W rozdziale „5. Szczegółowy opis działania” zawarte są minimalne wymagania wobec...