Strona główna Zapytania ofertowe 2023 Sprostowanie błędu pisarskiego w ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM 01/11/2023 dotyczące projektu pt. „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje – kontynuacja VI edycja”.

Sprostowanie błędu pisarskiego w ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM 01/11/2023 dotyczące projektu pt. „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje – kontynuacja VI edycja”.

zapytania ofertowe

W związku z błędem pisarskim w opublikowanym na stronie internetowej Zapytaniu Ofertowym nr  ZPM 01/11/2023 dotyczącym  przygotowania szczegółowej koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu „Marka Polskie Mięso/POLSKA SMAKUJE – kontynuacja VI edycja”  Związek Polskie Mięso informuje, iż zmianie ulega zapis w punkcie 1. Tabeli Budżetowej na stronie 8 Zapytania Ofertowego nr ZPM 01/11/2023 dotyczący szczegółowego wykazu kosztów:

Pierwotny zapis:

 

Lp.

 

Wykazkosztów kwalifikowanych

Szczegółowywykaz kosztów

Szczegółowa kalkulacja kosztów

ilość

cena jednostkowa

łącznie

1

Reklama w telewizji, radio, prasie lub innych mediach Kampania reklamowa oraz lokowania w programach TV, prasie tradycyjnej i internetowej, mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter)

1

1 200 000,00

1 200 000,00

Ulega zmianie na:

 

Lp.

 

Wykazkosztów kwalifikowanych

Szczegółowywykaz kosztów

Szczegółowa kalkulacja kosztów

ilość

cena jednostkowa

łącznie

1

Reklama w telewizji, radio, prasie lub innych mediach Lokowania w programach TV, prasie tradycyjnej i internetowej oraz kampania reklamowa w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter)

1

1 200 000,00

1 200 000,00

 

Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Link do Zapytania ofertowego: LINK