Strona główna Archiwum Zaproszenie do przygotowania i przedstawienia oferty na realizację zadania: ,,POLSKIE MIĘSO – AMBROZJA SMAKU– DYPLOMATYCZNE SPOTKANIA” (warsztaty kulinarne).

Zaproszenie do przygotowania i przedstawienia oferty na realizację zadania: ,,POLSKIE MIĘSO – AMBROZJA SMAKU– DYPLOMATYCZNE SPOTKANIA” (warsztaty kulinarne).

Projekt zadania zakłada spotkanie z Parami Ambasadorskimi oraz szefami placówek dyplomatycznych pełniących misję dyplomatyczną w Polsce.

Pretekstem spotkań jest polska, wielowiekowa tradycja wielokulturowości. Spotkanie ma podkreślać znaczenie bezpośrednich rozmów. Wspólne warsztaty kulinarne oraz uroczysty posiłek to pretekst do lepszego, poznanie i swobodną wymianę poglądów. Event to okazja do bezpośredniej wymiany zdań na bieżące kwestie dotyczące sytuacji gospodarczej, ekonomicznej danych krajów, ale przede wszystkim sytuacji na rynku mięsa w Polsce. Spotkanie pozwala na bieżąco weryfikować sytuację rynku mięsa w Polsce.

Zapytanie dostępne jest tutaj: ZAPROSZENIE DO PRZYGOTOWANIA I PRZEDSTAWIENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA ,,POLSKIE MIĘSO – AMBROZJA SMAKU- DYPLOMATYCZNE SPOTKANIA_ (WARSZTATY KULINARNE).

Załącznik 1 do Zapytania dostępny jest tutaj:Załącznik 1

Oferty należy dostarczyć w formie papierowej do dnia 20 marca 2015 r, godz. 11.00. na adres siedziby biura Zamawiającego, tj.:

Związek Polskie Mięso

ul. Chałubińskiego 8 (32 piętro)

00-613 Warszawa