Strona główna Baza wiedzy Mięsne Fakty – WOŁOWE 10.01.2022

Mięsne Fakty – WOŁOWE 10.01.2022

Ściągnij w PDF

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.) oraz wydane na jego podstawie delegowane i wykonawcze akty UE… Dalsza część tekstu w naszym biuletynie.

Biuletyn – 10.01.2022

Rubryka ,,Mięsne Fakty – WOŁOWE” NR 14

Część „Mięsne Fakty Wołowe” została sfinansowana ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.