Strona główna Zapytania ofertowe 2020 Informacja o sprostowaniu błędu do ZAPYTANIE OFERTOWE ZPM/08/1/2020 „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”

Informacja o sprostowaniu błędu do ZAPYTANIE OFERTOWE ZPM/08/1/2020 „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”

W Zapytaniu ofertowym nr ZPM/08/1/2020 dotyczącego projektu pt. „MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje – kontynuacja” na przygotowanie i zrealizowanie kontynuacji kampanii pod tytułem: „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”.

Na stronie 15 Zapytania  dotyczącego Załącznik nr 6, w piątym wierszu od góry, w zdaniu ujętym w nawias wkradł się błąd. Powinno być: „produkcja mięsa wieprzowego i drobiowego”, a nie „wołowego”.

Poniżej poprawione Zapytanie ofertowe lub link do Zapytania ofertowego.

thumbnail of Marka Polskie Mięso – zapytanie ofertowe 2020 – poprawione

Link do Zapytania ofertowego

https://polskie-mieso.pl/zapytanie-ofertowe-zpm-08-1-2020-marka-polskie-mieso-polska-smakuje/