Strona główna Archiwum II Kongres Przemysłu Opakowań. Co w programie?

II Kongres Przemysłu Opakowań. Co w programie?

Pozostały 4 miesiące do II Kongresu Przemysłu Opakowań. Ten czas chcemy wykorzystać do informowania o zagadnieniach, które będą tematem kongresowej debaty.

Jak wiadomo, wiodącym tematem Kongresu będą relacje: „opakowanie – produkt”. Bo to produkt dyktuje wymagania, jakie winno spełniać opakowanie. Wprowadzane na rynek produkty ulegają zmianom. Pojawiają się nowe produkty o nowym przeznaczeniu, dostosowane do nowych zmieniających się potrzeb konsumentów. Warto zatem poszukać odpowiedzi na pytanie: na ile nowe produkty potrzebować będą nowych opakowań, co do ich funkcji, materiału, konstrukcji itp.?

Zapewne uwzględniając rolę i znaczenie opakowań żywności oraz ich dominujący udział w rynku opakowań (65-70%) problematyka opakowań do nowych produktów spożywczych będzie wiodącą w kongresowej debacie.

Chodzi bowiem o to, aby wysiłek i poniesione koszty związane z wyprodukowaniem nowej, zdrowej i bezpiecznej żywności nie zostały zmarnowane z winy opakowania.

Temu zagadnieniu będzie m.in. poświęcony referat dr inż. Pauliny Pająk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na temat: „Nowe produkty spożywcze – możliwości i wyzwania dla branży opakowaniowej”. Autorka wychodząc od pojęcia „nowego produktu spożywczego” opisuje w przystępny i interesujący sposób proces powstawania nowego produktu spożywczego. To niezwykle ciekawy, i jak sądzę, interesujący fragment swoistego wykładu dla producentów żywności, którzy nastawieni są na rozwój swoich produktów i wprowadzenie na rynek nowych.

Aby łatwiej zrozumieć czym jest nowy produkt spożywczy, autorka przytacza konkretne przykłady.

Wiele miejsca poświęca zagadnieniu innowacyjności produktów spożywczych m.in. dzięki wykorzystaniu nanotechnologii. Wymienia obszary zastosowań nanotechnologii w przetwórstwie żywności, opakowalnictwie, produkcji żywności funkcjonalnej oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Rozważania na ten nowy stosunkowo temat, ilustruje przykładami stosowanej już nanożywności. Wiele miejsca poświęca także nanoopakowaniom przytaczając konkretne przykłady takich opakowań.

W zakończeniu tego niezwykle interesującego i zrozumiałego dla  „zwykłego zjadacza chleba” wykładu, mówi o wyzwaniach dla opakowań wynikających z faktu pojawienia się nowych produktów spożywczych.

To niezwykle ciekawa refleksja przedstawiciela świata nauki, dla producentów żywności oraz opakowań do żywności. Serdecznie zatem zapraszamy przedstawicieli obu tych branż do udziału w Kongresie.

Oczywiście tematyka Kongresu nie ogranicza się li tylko do opakowań żywności.

W podobny sposób analizowane będą relacje „produkt – opakowanie” dla przemysłów: kosmetycznego, farmaceutycznego i innych. Ciekawie zapowiadają się referaty poświęcone wpływowi technologii pakowania na opakowanie. Będziemy o nich informować na bieżąco w okresie poprzedzającym Kongres, zachęcając do udziału w tym ważnym wydarzeniu, zarówno dla producentów opakowań jak i ich użytkowników. Szczegóły nt. warunków uczestnictwa na stronie www.pio.org.pl

Program Kongresu

 

 

Wacław Wasiak