Strona główna Baza wiedzy GIview już działa

GIview już działa

Komisja Europejska uruchomiła specjalną platformę – GIview – do wyszukiwania wszystkich oznaczeń geograficznych (OG) chronionych na poziomie Unii Europejskiej.

GIview umożliwia uzyskanie jednego punktu dostępu do danych dotyczących oznaczeń geograficznych zarejestrowanych w UE i jest przydatny dla konsumentów, producentów
i osób zawodowo zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Ponadto można na tej platformie znaleźć szczegółowe informacje na temat oznaczeń geograficznych spoza UE chronionych na szczeblu UE na mocy umów dwustronnych i wielostronnych oraz na temat oznaczeń geograficznych UE chronionych w krajach spoza UE.

Link do GIview:

https://ec.europa.eu/info/news/new-search-database-geographical-indications-eu-2020-nov-25_en