Strona główna Archiwum Zrównoważone rolnictwo i odporność na antybiotyki

Zrównoważone rolnictwo i odporność na antybiotyki

Komisja Europejska przyjmuje zobowiązania ze spotkania G20 ministrów rolnictwa, w zakresie wspierania zrównoważonego rolnictwa dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na świecie i walkę z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym wycofywania antybiotyków jako stymulatorów wzrostu zwierząt.

Spotkanie ministrów rolnictwa G20 odbyło się w Xi’an (Chiny) w dniu 3 czerwca 2016 roku. Minister Rolnictwa Chin zaprosił wszystkich delegatów do Xi’an do dyskusji na temat globalnej współpracy i rozwoju rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyli Ministrowie rolnictwa G20 oraz krajów gościnnych, jak i liderzy organizacji międzynarodowych, w tym ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO), Światowego Programu Żywności Narodów Zjednoczonych (WFP) i Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD).

Na tle wciąż trudnej sytuacji odbyło się trzecie już spotkanie ministrów rolnictwa. Powstała grupa G20 działa w zakresie bezpieczeństwa żywności na świecie, zaangażowania wszystkich krajów do zwalczania głodu i ubóstwa, a także rozpoczęła realizację Agendy 2030 Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pod hasłem „Rolnych innowacji i zrównoważonego rozwoju” wszystkie delegacje prowadziły obszerne dyskusje, w tym o ustanowieniu systemu bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego rozwoju rolnictwa, instytucjonalnych, naukowych i innowacyjnych technologiach, inwestycjach rolniczych i handlu.

W spotkaniu wzięło udział ponad 260 uczestników w tym 32 delegacje, 20 członków, 6 krajów i 6 organizacji międzynarodowych.

Wnioski sformułowane po spotkaniu G20, mówią o potrzebie zwiększenia współpracy w zakresie ICT roll-out w rolnictwie oraz potwierdzają zobowiązanie Grupy do głównych globalnych umów w zakresie zrównoważonego rozwoju, celów porozumienia klimatycznego w Paryż i transakcji Nairobi WTO.

Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Phil Hogan, który reprezentował UE na spotkaniu, powiedział: „z zadowoleniem przyjmuję wnioski G20 jako znak naszego wspólnego zobowiązania do stawienia czoła globalnym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa żywności, zrównoważonego rolnictwa, innowacji i wykorzystywania ICT w rolnictwie”.

W Brukseli komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Vytenis Andriukaitis, oświadczył: „Widoczny jest postęp we współpracy w zakresie walki z AMR (lekoopornością na antybiotyki) na poziomie międzynarodowym. Unia Europejska będzie w dalszym ciągu zachęcać do szeroko zakrojonych działań zbiorowych, w tym do promowania świadomości międzynarodowej, metodologii i systemu nadzoru, w których UE może pełnić rolę światowego lidera”.

OIE: Podczas 84. Sesji Generalnej Zgromadzenia Delegatów OIE, która odbyła się w Paryżu w dniach 22 do 27 maja 2016, Kraje członkowskie podjęły uchwałę zatwierdzającą podstawowe zasady globalnej strategii OIE przeciwko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Strategia ta jest przeznaczona do zapewnienia kontynuacji wszystkich działań podejmowanych przez Organizację w tej dziedzinie w ciągu kilku lat. Oprócz rozwoju i harmonizacji standardów międzynarodowych w zakresie regulacji i ostrożnego stosowania oraz monitorowania środków przeciwdrobnoustrojowych, działania obejmować będą również wstępne i ustawiczne programy edukacyjne dla pracowników służby zdrowia zwierząt, środki niezbędne do zapewnienia dostępności dobrej jakości produktów przeciwdrobnoustrojowych oraz badań nad alternatywnymi terapiami, działań komunikacyjnych w celu podniesienia świadomości oraz wspierania dobrych praktyk krajowych służb weterynaryjnych.

WHO: Globalny Plan Działania ws. oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. W 2015 roku opublikowano plan działania, podkreślający potrzebę skutecznego podejścia z udziałem licznych międzynarodowych sektorów i podmiotów, w tym weterynarii, rolnictwa, finansów, ochrony środowiska, a także świadomych konsumentów. Plan działania rozpoznaje i rozwiązuje oba zmienne problemy do zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz czynniki ekonomiczne, które hamują rozwój produktów zamiennych przez przemysł farmaceutyczny.

· Na poziomie UE:

EFSA: „Raport końcowy Unii Europejskiej w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w chorobotwórczych i wskaźnikowych bakteriach od ludzi, zwierząt i żywności w 2014 roku” został wydany przez EFSA i ECDC w lutym 2016 roku, przedstawiając wyniki analizy danych przekazanych przez państwa członkowskie na rok 2014. Według raportu bakterie występujące u ludzi, zwierząt oraz w żywności, nadal wykazują odporność na najczęściej stosowane środki przeciwdrobnoustrojowe. Naukowcy ostrzegają, że oporność na ciprofloksacynę, środki przeciwbakteryjne, które ma zasadnicze znaczenie w leczeniu infekcji u ludzi jest bardzo wysoka w przypadku Campylobacter, zmniejszając w ten sposób możliwości skutecznego leczenia ciężkich zakażeń przenoszonych drogą pokarmową. Odporne na wiele leków bakterie Salmonella nadal rozprzestrzeniają się w całej Europie.

Komisja Europejska: Plan działania Komisji Europejskiej (2011-2016).

Zawiera 12 działań, z których 7 jest najbardziej potrzebnych:

§ zapobieganie zakażeniom drobnoustrojów i ich rozprzestrzeniania,

§ opracowanie nowych skutecznych środków przeciwdrobnoustrojowych lub alternatywnych dla leczenia,

§ współpracę z partnerami międzynarodowymi w celu zmniejszenia ryzyka oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe,

§ poprawę kontroli i nadzoru w medycynie ludzkiej i zwierzęcej,

§ wspieranie badań i innowacji,

§ poprawa komunikacji, edukacji i szkoleń.

Sprawozdanie z postępu pokazuje stan zaawansowania działań podjętych w celu rozwiązania tego problemu.

Źródło: UECBV