Strona główna Archiwum Znakowanie krajem pochodzenia – mięso mielone

Znakowanie krajem pochodzenia – mięso mielone

Podczas ostatniego spotkania UECBV, w którym uczestniczył także przedstawiciel Komisji Europejskiej, dotyczącego przemysłu mięsnego dyskutowano kwestię oznaczania krajem pochodzenia mięsa mielonego w przypadku mieszaniny mięsa wieprzowego i wołowego. Poruszono kwestię praktycznego wypełniania zobowiązań nałożonych na pomioty rozporządzeniem 1337/2013.
Pojawiło się pytanie jak postępować w przypadku mieszaniny, aby spełniać wymagania nałożone w dwóch rozporządzeniach – 1760/2000 oraz 1337/2013.
Linia wewnętrzna DG AGRI prezentuje następujące podejście
– Jeśli mieszanina mięsa mielonego zawiera więcej niż 50% wołowiny, produkt kwalifikuje się pod kod 0201/0202 i w związku z tym należy stosować wymagania nałożone w Rozporządzeniu 1760/2000, a nie 1337/2013. W takim przypadku powinno być wskazane pochodzenie wołowiny, a nie wieprzowiny;
– Jeśli mieszanina mięsa mielonego zawiera więcej niż 50% wieprzowiny, produkt kwalifikuje się pod kod 0203 i w związku z tym należy stosować wymagania nałożone w Rozporządzeniu 1337/2013 a nie 1760/2000. W takim przypadku powinno być wskazane pochodzenie wieprzowiny, a nie wołowiny.
Przedstawiciel Komisji został zobowiązany przez Sekcję do dokładnego zbadania tej kwestii.