Strona główna Archiwum Zmiany w refundacjach wywozowych

Zmiany w refundacjach wywozowych

W dniu dzisiejszym (20.04.2012r.) weszły w  życie rozporządzenia Komisji Europejskiej, które zmieniają stawki refundacji wywozowych. Stawki refundacji wywozowych w przypadku mięsa wieprzowego zostały wyzerowane, a w przypadku mięsa wołowego zredukowane o ok. 30 procent.

W czasie brukselskiego głosowania większość reprezentantów Państw Członkowskich była przeciwna przyjęciu powyższych rozporządzeń. Mimo to Komisja zdecydowała się na przyjecie zmian, motywując swoją decyzję względami ekonomicznymi i dobrą sytuacją na rynku mięsa.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 341/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 342/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 343/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. ustalające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny