Strona główna Archiwum Zmiana na stanowisku Głównego Lekarza Weterynarii

Zmiana na stanowisku Głównego Lekarza Weterynarii

W dniu 28 grudnia 2016 r. pełniący funkcję Głównego Lekarza Weterynarii, Włodzimierz Skorupski złożył na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela rezygnację ze stanowiska.

Z dniem 30.12.2016 r. premier rządu Beata Szydło powołała na to stanowisko Pawła Niemczuka, który dotychczas pełnił funkcję Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Akt powołania wręczyła podsekretarz stanu Ewa Lech w obecności sekretarza stanu Zbigniewa Babalskiego.

Paweł Niemczuk jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie, na której też odbył studia podyplomowe z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej. Nowy Główny Lekarz Weterynarii odbył też liczne kursy krajowe i zagraniczne, m.in. w Liverpool i Hannover oraz w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Źródło: GIW  oraz MRiRW