Strona główna Archiwum Zmiana kontyngentu wołowiny i drobiu na rynek rosyjski

Zmiana kontyngentu wołowiny i drobiu na rynek rosyjski

W kontynuacji informacji z 10.09.2013 na temat propozycji zmian kontyngentu taryfowego mięsa wołowego i drobiowego do Rosji informujemy:

a) 2013 TRQ (Tarrif Quota) .
-przeprowadzono dwa spotkania służb KE ( DG AGRI ), ostatnie 24 września
-jedno spotkanie EU/Rosja w dniu 17 września w Genewie
-Stanowisko Komisji Europejskiej: szacunki powinni brać pod uwagę nie tylko ilości mieszczące się w ramach pozwoleń na przywóz, ale również sezonowość eksportu wołowiny i mięsa drobiowego do Rosji . Dane z ostatnich lat wskazują, że większe ilości eksportowane są w drugiej połowie  niż w pierwszej połowie roku.

Dlatego Komisja Europejska zaproponowała następujące re – alokacje :
– Świeże mięso wołowe: 9000 ton ( roczna kwota : 29000 ton; ilości ramach licencji: 13894 ton; pozostałość dla UE : 6610 ton )
– Mrożona wołowina: 42000 ton ( roczna kwota: 60000 ton; ilości wynikające z licencji: 13514 ton; pozostałość dla UE: 4486 ton)
– Mięso drobiowe : 30000 ton ( roczna kwota: 80000 ton; ilości wynikające z licencji: 37613 ton; pozostałość dla UE : 12387 ton) .

-Rosyjska odpowiedź: zobowiązania w ramach kontyngentu taryfowego WTO na mięso nie pozostawia miejsca do dyskusji. Zobowiązanie decyduje, że niewykorzystane ilości zostaną ponownie przydzielone w dniu 15 września tego samego roku kwotowego. Państwo otrzymujące alokację TRQ może sprzeciwić się re-alokacji, jeśli wykaże, że co najmniej 70 procent jego alokacji zostało zakontraktowane (istniejące umowy) lub już zaimportowane (na podstawie licencji) .

Dlatego  delegacja rosyjska potwierdziła obowiązek przestrzegania zobowiązań WTO i ponownie przydzieliła roczne ilości pomniejszone o ilości licencjonowane:

– Świeżej wołowiny: 15106 ton; pozostałe ilości dla UE: 0
– Mrożonej wołowiny : 56486 ton; pozostałe ilości dla UE: 0
– Mięso drobiowe : 42387 ton; pozostałe ilości dla UE: 0

– Możliwa opcja: ocena istniejących umów .

Komisja może podważyć rosyjskie propozycje dostarczając ocenę ilości w oparciu o umowy na dostawę przed końcem 2013 roku. Komisja poprosiła zatem przemysł i handel mięsa wołowego UE oraz przemysł mięsa drobiowego o pisemne oświadczenia określające wielkości eksportu do dnia 31 grudnia 2013 roku w oparciu o  aktualne umowy.

b ) po 2013 roku?

Problem re-alokacji  będzie wypływał co roku i w większości przypadków kosztem eksporterów wołowiny i  mięsa drobiowego. Dlatego kolejnym celem powinno być łagodzenie utraty udziału w rynku operatorów UE.

Dwie opcje mogą być brane pod uwagę:

b.1 ) Poprawa danych wywozowych UE  w oparciu o pozwolenia na przywóz w celu podważenia rosyjskich danych. Efektem będą zabezpieczone świadectwa wywozowe. Wady: obciążenie administracyjne , koszty zabezpieczenia, ryzyko utraty zabezpieczenia (klauzula siły wyższej istnieje tylko na papierze , ale nie w praktyce ) .

B.2 ) Usprawnienie wydawania pozwoleń na przywóz do Rosji: co miesiąc lub co kwartał, a nie raz na rok. Częstsze dostawy poprawią komercyjną obecność/widoczność rosyjskiego importera i zachęcą go do zakupu mięsa w UE. Dodatkowo system miesięczny lub kwartalny będzie lepiej odzwierciedlać sezonowość handlu.