Strona główna Archiwum Zatrzymanie dopłat do prywatnego przechowalnictwa

Zatrzymanie dopłat do prywatnego przechowalnictwa

Z informacji otrzymanych z UECBV i pozyskanych przez Związek Polskie Mięso wynika, że wydane 25 stycznia 2016 roku Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/85, zawiesza składanie wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania (PSA) dla mięsa wieprzowego przewidzianego w rozporządzeniu (UE) 2015/2334.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, stosowanie drugiego rozporządzenia (UE) 2015/2334 zostaje zawieszone na okres od 27 stycznia 2016 do 2 lutego 2016. Oznacza to, że wnioski o zawarcie umów złożone w tym okresie nie będą przyjmowane.

PSA zostało zatrzymane de facto 20 stycznia 2016 roku, wieczorem. Wszystkie aplikacje składane do tej daty (z 20 stycznia włącznie) będą akceptowane. Wszystkie wnioski składane od 21 stycznia będą odrzucane.

W rzeczywistości przyjęte zostanie 89,841 t mięsa wieprzowego.

Prawdopodobne jest, że w życie wejdzie jeszcze jedno rozporządzenie. Będzie zawierało ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny.