Regulamin

1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania ze strony internetowej www.polskie-mieso.pl zwanej dalej Serwisem, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Administratora.
  2. Administratorem Serwisu jest Związek Polskie Mięso.

2. Korzystanie z Serwisu

  1. Publikowane informacje w Serwisie są dostępne dla wszystkich.
  2. Publikacja lub wykorzystywanie materiałów z Serwisu jest dozwolone pod warunkiem umieszczenia informacji o źródle pochodzenia.
  3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i dokładność danych w nim udostępnianych.
  4. Użytkownik korzysta z informacji publikowanych w Serwisie na własną odpowiedzialność.

3. Odpowiedzialność

  1. Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu i akceptuje jego warunki.
  2. Korzystanie z serwisu www.polskie-mieso.pl w tym podanie swoich danych osobowych w związku przesyłaniem zgłoszeń lub uwag na adresy wskazane w zakładce KONTAKT oraz O ZWIĄZKU DOŁĄCZ DO NAS jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności obsługi zgłoszeń i uwag.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu niepoprawnych informacji zamieszczonych w Serwisie.

4. Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w Serwisie zostały określone w Polityce prywatności.