Strona główna Archiwum Zasady higieny i kontroli urzędowej – wieprzowina

Zasady higieny i kontroli urzędowej – wieprzowina

25 września w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa żywności Parlamentu Europejskiego (ComEnvi) odbyło się głosowanie nad uchwałą, która sprzeciwia się przyjęciu projektu unijnego rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 , (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2074/2005.

Głównym celem projektu rozporządzenia jest przejście od tradycyjnej kontroli do kontroli wizualnej dla wieprzowiny.

ComEnvi była przeciwna projektowi, przewidując  wzrostu ryzyka dla konsumentów z powodu obniżenia standardu niezależnego badania mięsa w rzeźniach na terenie UE.

Rezultaty głosowania były następujące:

-na rzecz sprzeciwu: 42;
-przeciw niemu: 18.
-wstrzymujących się: 2.

Kolejnym etapem procedury będzie złożenie rezolucji ConEnvi pod głosowanie na sesji plenarnej w tygodniu rozpoczynającym się 07 października.

Jeśli większość kwalifikowana zostanie osiągnięta, uchwała zostanie przyjęta.