Strona główna Archiwum zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania TSE

zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania TSE

w załączeniu opracowania dla władz krajowych, mające na celu wspieranie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 (zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania TSE ) które ma być przedstawione na posiedzeniu Scofcah w dniu 14 października Celem projektu jest zwolnienie państw członkowskich o znikomym ryzyku występowania BSE z obowiązku niszczenia SRM.

– Zaktualizowana wersja dokumentu UECBV na temat koszt SRM (treść jest bardziej polityczna i koncentruje się na kosztach. Celem jest uzyskanie wsparcia przemysłu mięsnego i rolników);

– Kopia artykułu „Stan i perspektywy w odniesieniu do BSE w państwach członkowskich UE ze znikomym ryzykiem występowania BSE” (bardziej techniczny, z naciskiem na ryzyka);

– Zestaw argumentów UECBV, który został wysłany w 2013 roku (list do dyrektora generalnego DG SANCO).

Od ogłoszenia projektu, władze krajowe we wszystkich państwach członkowskich rozważają różne opcje, które chcemy wyrazić na posiedzeniu w dniu 14 października Scofcah.

Jak już podkreślono, jest wysoce prawdopodobne, czy ostateczna opinia będzie bardziej polityczna niż naukowa, natomiast z naukowego i epidemiologicznego punktu widzenia nie ma powodu, aby sprzeciwiać się projektowi.

UECBV zachęca do przekonania właściwych organów do wspieranie projektu Komisji Europejskiej.