Strona główna Zapytania ofertowe 2020 ZAPYTANIE OFERTOWE ZPM/10/1/2020 „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”

ZAPYTANIE OFERTOWE ZPM/10/1/2020 „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”

Związek Polskie Mięso” zaprasza do składania odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/10/1/2020 dotyczące projektu pt. „MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje – kontynuacja” na przygotowanie i zrealizowanie kontynuacji kampanii pod tytułem: „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”.

Ofertę w dwóch egzemplarzach, w zaklejonej kopercie z tytułem: „Zapytanie ofertowe ZPM/10/1/2020” należy złożyć do 22 października 2020 roku, do godziny 10:00, osobiście w siedzibie Związku „Polskie Mięso” przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Z uwagi na epidemię SARS-Cov-2 oraz pracę zdalną, w związku z warunkiem osobistego złożenia, należy najpóźniej na dzień przed planowanym dniem złożenia oferty umówić się telefonicznie na dzień i godzinę złożenia oferty, dzwoniąc pod numer +48 722 220 019 lub +48 500 200 168.

Poniżej dokumenty do pobrania:thumbnail of Marka Polskie Mięso – zapytanie ofertowe 2020 – 13.10.2020