Strona główna Zapytania ofertowe 2022 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/7/1/2022 – Komunikat o unieważnieniu zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/7/1/2022 – Komunikat o unieważnieniu zapytania

zapytania ofertowe

Na podstawie punktu 10 części 10 Dodatkowe informacje (strona 11 Zapytania Ofertowego)

Związek Polskie Mięso

unieważnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/7/1/2022

dotyczące projektu

przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu

  1. „Udział w Targach SIAL Paryż 2022”

w dniach 15-19 października 2022,

które zostało opublikowane 1 lipca 2022 roku na stronie internetowej www.polskie-mieso.pl.

Ponadto firmom, które złożyły ofertę w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie, zostanie ona odesłana przez Zamawiającego, bez jej otwierania i zapoznania się z zawartością, na adres umieszczony na ofercie.

Komunikat o unieważnieniu