Strona główna Baza wiedzy Załamanie cen na rynku trzody chlewnej

Załamanie cen na rynku trzody chlewnej

Załamanie cen na rynku trzody chlewnej

W ostatnich miesiącach utrzymuje się silny spadek cen skupu trzody chlewnej. Wynika on z nadpodaży mięsa wieprzowego na unijnym rynku, która jest efektem zwiększonej produkcji mięsa ze względu na jej wysoką opłacalność w okresie II kw. 2019 r. – I kw. 2020 r., a także obniżonego spożycia wieprzowiny w UE w warunkach pandemii. Powstałej nadpodaży nie jest w stanie zniwelować rekordowy unijny eksport wieprzowiny do Chin.

Trudną sytuację w sektorze trzody chlewnej pogarsza również pojawienie się wirusa ASF w Niemczech, które zamknęło przed tym krajem kluczowe pozaunijne rynki zbytu (m.in. Chiny, Japonię oraz Koreę Południową). W konsekwencji niemieccy producenci swoje nadwyżki produkcyjne są zmuszeni w większym stopniu lokować na rynku unijnym. Jednocześnie wraz z drugą falą pandemii powróciły problemy z niedrożnymi łańcuchami dostaw, w szczególności na poziomie ubojni, co dodatkowo pogłębia spadek cen żywca. Uważamy, że kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek cen, a poprawy sytuacji można oczekiwać dopiero w II kw. 2021 r., wraz z zakładanym przez nas stopniowym wygaszaniem pandemii.

W okresie I-VIII 2020 r. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zwiększyła się o 1,4% r/r wobec spadku o 1,5% w analogicznym okresie 2019 r. Na nieznaczne zwiększenie wartości polskiego eksportu wieprzowiny złożyły się wyraźnie niższy wolumen sprzedaży przy jednoczesnym znaczącym wzroście cen uzyskiwanych przez eksporterów.

Cena skupu żywca wyniosła w październiku 4,51 zł/kg (-23,4% r/r), a cena pasz dla świń 1,47 zł/kg (1,3% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się
w październiku na poziomie 3,08 wobec 4,07 przed rokiem, wskazując na silne pogorszenie opłacalności produkcji.

Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozujemy, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2020 r. wyniesie ok. 4,20 zł/kg oraz 4,80 zł/kg na koniec 2021 r.

Stabilizacja i łagodny wzrost na rynku wołowiny

W ostatnich miesiącach obserwowana jest stopniowa normalizacja sytuacji na krajowym rynku wołowiny, czemu sprzyja ożywienie eksportu. Warto jednak pamiętać, że 2019 r. był trudny dla sektora wieprzowiny ze względu na spadek eksportu oraz niższe ceny, stąd tegoroczne wyniki są w znacznym stopniu podbijane przez efekty niskiej bazy sprzed roku.

W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszego łagodnego wzrostu cen wołowiny, który może przyspieszyć w II kw. 2021 r. wraz z zakładanym przez nas wygasaniem pandemii
i stopniowym ożywieniem aktywności w sektorze HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie).

W okresie I-VIII 2020 r. wartość polskiego eksportu wołowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zwiększyła się o 0,2% r/r wobec spadku o 7,4% w analogicznym okresie 2019 r.

Cena skupu bydła wzrosła w październiku do 6,44 zł/kg (+6,4% r/r), podczas gdy cena pasz dla bydła wyniosła 1,56 zł/kg (+3,3% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 4,12 wobec 4,00 przed rokiem, sygnalizując poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym.

Uwzględniając sytuację na unijnym i krajowym rynku wołowiny oczekujemy, że cena skupu bydła w Polsce na koniec 2020 r. wyniesie ok. 6,45 zł/kg oraz 6,50 zł/kg na koniec 2021 r.

Ceny drobiu nadal wyraźnie poniżej poziomów sprzed pandemii

Sytuacja na polskim rynku drobiu stopniowo się poprawia, choć ceny skupu utrzymują się na poziomach znacząco niższych niż przed wybuchem pandemii.

Branża nadal zmaga się z wyraźnym spadkiem popytu, co w znacznym stopniu wynika
z ograniczonego zapotrzebowania zgłaszanego przez kanał HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie). Co więcej, w listopadzie br. ze względu na nowe ognisko ptasiej grypy Polska ponownie utraciła status kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), po tym jak odzyskała go w sierpniu br., co w istotny sposób ogranicza branży drobiarskiej możliwości eksportu drobiu na rynki pozaunijne.

Uważamy, że kluczowe dla poprawy sytuacji w polskim sektorze drobiarskim jest ożywienie aktywności w sektorze HoReCa, który jest ważnym odbiorcą polskiego mięsa drobiowego.

W naszych scenariuszach zakładamy, że nastąpi to nie wcześniej niż w II kw. 2021 r., kiedy to oczekujemy stopniowego wygasania pandemii. Wyższy popyt najprawdopodobniej zbiegnie się w czasie z niższą podażą mięsa będącą efektem silnego spadku opłacalności jego produkcji, co będzie dodatkowym czynnikiem oddziałującym
w kierunku wzrostu cen drobiu.

W okresie I-VIII 2020 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zmniejszyła się o 7,8% r/r wobec wzrostu o 12,2% w analogicznym okresie 2019 r., na co złożyły się zarówno mniejszy wolumen sprzedaży jak i niższe ceny uzyskiwane przez polskich eksporterów.

Cena skupu drobiu wyniosła w październiku 3,48 zł/kg (-10,8% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 1,40 zł/kg (+1,9% r/r).
W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w październiku 2,48 wobec 2,83 przed rokiem, wskazując na silne pogorszenie opłacalności produkcji w ujęciu rocznym.

Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu prognozujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2020 r. wyniesie ok. 3,35 zł/kg oraz 3,60 zł/kg na koniec 2021 r.

Ceny jaj nadal kształtują się poniżej poziomów sprzed pandemii. Wzrost cen ograniczany jest przez utrzymujący się słaby popyt zagraniczny, m.in. ze względu na niższą aktywność w kanale HoReCa. Mimo obniżającej się podaży jaj będącej efektem relatywnie niskiej opłacalności ich produkcji przyspieszenie wzrostu cen nastąpi w naszej ocenie nie szybciej niż w II kw., kiedy to oczekujemy stopniowego wygasania pandemii.

W okresie I-VIII 2020 r. wartość polskiego eksportu jaj obniżyła się o 6,7% r/r wobec wzrostu o 4,7% w analogicznym okresie 2019 r. Cena skupu jaj klasy M na koniec października wyniosła 29,14 zł/100 sztuk (-14,3% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla niosek wyniosła 1,19 zł/kg (+0,1% r/r). W konsekwencji w październiku relacja cen 100 jaj/pasza ukształtowała się na poziomie 24,42 wobec 28,53 przed rokiem, wskazując na wyraźne pogorszenie opłacalności produkcji jaj.

Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2020 r. wyniesie ok. 30 zł/100 sztuk oraz
ok. 32 zł/100 sztuk na koniec 2021 r.

Głównym czynnikiem ryzyka dla naszych prognoz cen drobiu oraz jaj jest dalszy przebieg pandemii, a w szczególności moment jej wygasania.

Źródło: AGROmapa Credit Agricole Bank Polska.