Strona główna Archiwum Z wizytą w Algierii

Z wizytą w Algierii

Podczas wizyty w Algierii minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się ze swoim odpowiednikiem Abdelouhabem Nourim.

Członkiem delegacji towarzyszącej ministrowi Markowi Sawickiemu był także Prezes Związku Polskie Mięso – Witold Choiński.

Obie strony jednoznacznie wyraziły chęć kontynuowania i rozwijania bardzo dobrych kontaktów gospodarczych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności oraz grupa polskich przedsiębiorców.

Minister Nouri poinformował, że w Algierii realizowany jest właśnie program na rzecz modernizacji rolnictwa, którego celem jest mechanizacja rolnictwa, zwiększenie samowystarczalności żywnościowej, co ma doprowadzić do wzrostu gospodarczego. Obecnie Algieria zaspokaja swoje potrzeby żywnościowe na poziomie 70 %. W związku z realizacją programu pojawiają się nowe potrzeby, które wymagają poszukiwania partnerów do współpracy również zagranicą. W tym kontekście szczególnie cenne są polskie doświadczenia okresu transformacji. Priorytetem strony algierskiej jest bezpieczeństwo żywności oraz rozwój współpracy w zakresie wymiany mleka oraz zbóż, które są towarami deficytowymi.

Marek Sawicki podziękował stronie algierskiej za gorące powitanie i zapewnił, że Polska jest gotowa podzielić się swoimi doświadczenia w zakresie integracji z Unią Europejską.

Minister Sawicki podkreślił, że Polska jest dużym producentem żywności, a  przez ostatnie 11 lat członkostwa w UE jej produkcja wzrosła o 40%. Nasza produkcja rolna jest oparta na małych rodzinnych gospodarstwach, które wytwarzają ja w sposób tradycyjny. Jednocześnie udało nam się zmodernizować przemysł spożywczy tak, że jesteśmy w stanie sprostać zapotrzebowaniu każdego odbiorcy. O naszej pozycji świadczą dane eksportowe, z których wynika, ze 1/3 produkcji jest sprzedawana zagranicę. Ważnym partnerem handlowym jest także Algieria, który kupuje towary za 210 mln euro, z czego ponad 60% to artykuły mleczarskie. Liczymy na zwiększenie tej wymiany powiedział minister Marek Sawicki, który jednocześnie zaprosił ministra Abdelouhab Noueriego do odwiedzenia Polski podczas tegorocznych targów Polagra w Poznaniu.

Obaj ministrowie zgodzili się, ze istnieje potrzeba jeszcze w trakcie tej wizyty spotkań na poziomie ekspertów obu państw w celu wyjaśnienia kwestii związanych z wzorami certyfikatów weterynaryjnych oraz podpisania memorandum w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin.

Prowadzone były także rozmowy bilateralne, a z kolei w poniedziałek obaj ministrowie otworzyli targi żywnościowe DJAZAGRO. Podczas nich odbyło się polsko – algierskie forum rolno- spożywcze, które było bezpośrednią szansą na nawiązanie bliższej współpracy przez obecnych podczas wizyty przedsiębiorców.

Algieria

 

Źródło: Minrol

Foto: Minrol