Strona główna Archiwum Wzrost cen wieprzowiny

Wzrost cen wieprzowiny

Nastąpiły nieoczekiwane zmiany cen wieprzowiny w UE w ostatnich tygodniach.

Nie tylko trend wzrostowy, ale także jego skala są dużym zaskoczeniem. Ceny wzrosły w głównych państwach członkowskich, a w ostatni piątek także w Niemczech ( 0,13 euro/kg ).

Eksperci wyjaśniają trend następującymi czynnikami:

– efekt spekulacyjny w lutym, jako następstwo zatrzymania eksportu wieprzowiny do Rosji;

– zmniejszenie produkcji w pierwszym kwartale 2014 roku;

– duża konsumpcja krajowa, stymulowana przez wyjątkowo wysokie temperatury o tej porze roku;

– dynamiczny rynek międzynarodowy – oprócz Rosji – skutek wysokich cen i ograniczonej oferty na Kanadę i USA. Rozprzestrzenianie się choroby ( PEDv – świńska biegunka) w tych dwóch krajach (27 stanów w USA i 4 w Kanadzie) powinny nadal mieć wpływ w 2014 roku.

Nie można wykluczyć dalszego wzrostu cen w najbliższych tygodniach.

W tym kontekście w czwartek 20 marca komitet zarządzający zajmie się projektem rozporządzenia w sprawie środków wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce. Powinien to być program skupu tusz wieprzowych w tym regionie w ramach środków handlowych.

Jednak projekt będzie uwzględniał draft decyzji, która powinna być dzisiaj głosowana na posiedzeniu SCoFCAH w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w kontekście afrykańskiego pomoru świń (ASF) w niektórych państwach członkowskich. Jeśli projekt zostanie przegłosowany i przyjęty, podjęte działania pozwolą zainteresowanym państwom członkowskim na sprzedaż wieprzowiny uzyskanej od świń hodowanych w regionach buforowych, w zgodzie ze szczególnymi wymogami bezpieczeństwa biologicznego, takimi jak leczenie, które gwarantuje, że produkt nie stwarza niedopuszczalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Oznacza to, że dzięki tej decyzji ograniczy się negatywny efekt restrykcji w regionach Litwy i Polski.