Strona główna Archiwum Wytyczne UE w sprawie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej

Wytyczne UE w sprawie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej

Komisja Europejska opublikowała niedawno wytyczne, które mają na celu zapobieganie nadużywaniu i niewłaściwemu stosowaniu antybiotyków, poprzez korzystanie z najlepszych praktyk w państwach członkowskich.Szerokie zastosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej w ostatnich latach, przyspieszyło powstawanie i rozprzestrzenianie się opornych drobnoustrojów. Sytuację tą pogarsza brak inwestycji w rozwój nowych skutecznych antybiotyków. Szacuje się, że każdego roku infekcje odporne na leki powodują co najmniej 25 000 zgonów pacjentów i kosztują 1,5 mld euro UE w kosztach opieki zdrowotnej.

Te najnowsze wytyczne są jednym z głównych celów w planie działania UE w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Zapewniają je, na pierwszy rzut oka, organy państw członkowskich, rolnicy i lekarze weterynarii z praktycznymi przykładami, co dzieje się w innych krajach UE w celu promowania rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej. Środki takie mogą przyczyniać się do zwalczania oporności również w medycynie ludzkiej. Środki przeciwdrobnoustrojowe są niezbędne w zwalczaniu chorób zakaźnych i AMR stanowi poważne zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzi i zwierząt.

AMR mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi i odwrotnie, poprzez bezpośredni i pośredni kontakt. Podejście „Jedno zdrowie” opiera się na współpracy i połączeniu myślenia obu sektorów medycyny i weterynarii, jest niezbędne w celu rozwiązania tego problemu w UE i na świecie. AMR pozostaje priorytetem dla UE, który opublikowano w planie działania pięcioletniego zaprojektowanego w celu zaspokojenia rosnących zagrożeń, jakie stwarza AMR od listopada 2011 r.