Strona główna Archiwum Wniosek w PARP

Wniosek w PARP

31 maja br. Związek Polskie Mięso złożył w Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.