Strona główna Archiwum „Włoski rynek docenia wołowinę z Chróściny”

„Włoski rynek docenia wołowinę z Chróściny”

W ubiegłym tygodniu zakończyły się w Parmie targi spożywcze „CIBUS”. To kluczowe dla włoskiego sektora spożywczego wydarzenie, skierowane głównie dla lokalnych producentów i tychzagranicznych firm, które są obecne lub chcąc zaistnieć na włoskim rynku. Jedynym wystawcą z Polski była firma OSI POLAND FOODWORKS, jeden z największych krajowych producentów wołowiny.

W ubiegłym roku OSI POLAND FOODWORKS wyprodukował ponad 13 000 ton wołowiny, co sytuuje go w gronie największych polskich producentów. Główne kierunki eksportowe zakładu to rynki Unii Europejskiej. OSI POLAND FOODWORKS sprzedaje ponadto wołowinę w ćwierciach i elementach także do strefy Azji i Afryki.

 

„Na rynku włoskim jesteśmy obecni od niedawna, ale nasza sprzedaż wzrasta bardzo dynamicznie – uzasadnia udział w targach Piotr Antkowiak dyrektor zarządzający – Dzięki utrzymywaniu wysokiej jakości, w ciągu minionych dwóch lat nasz eksport wzrósł kilkakrotnie przekraczając poziom 2100 ton w 2013r.. Udział OSI POLAND FOODWORKS w ubiegłorocznym polskim eksporcie na rynek włoski sięgnął już 3%„

Włochy to trzeci producent wołowiny w Europie (980 tys. ton). Według włoskiego GTIS w ciągu minionych dwóch lat import wołowiny na rynku włoskim nieznacznie zmalał o ok. 5% z 426 tys. ton w 2011 r. na 398 tys. ton w 2103 r., jednak polski udział w tym okresie wzrósł o prawie 50%,  z 42 tys. ton do 62 tys. ton. Polska, razem z Holandią, jest już drugim eksporterem wołowiny na ten rynek po Francji. Francja pozostaje największym eksporterem (86,7 tys. ton), choć wartość jej eksportu spadła o 7%. Znaczący spadek eksportu o ponad 20% zanotowały Niemcy (z 62 tys. do 48 tys. ton).

 

„Do Włoch eksportujemy głównie ćwierci wołowe, systematycznie wzrasta jednak sprzedaż elementów – mówi Adrian

Piotrowski dyrektor handlowy – W pierwszym kwartale wyeksportowaliśmy 750 ton produktów, co oznacza 300% wzrost w porównaniu do tego samego okresu 2013 roku. Na tegorocznych targach zaskoczyło nas duże zainteresowanie porcjowanymi stekami. Na krajowym rynku HoReCa wciąż w większości preferowany jest zakup całych elementów.”

 

„We Włoszech Polska jest postrzegana na równi z Francją, jako kraj prowadzący tradycyjny chów bydła, tym samym nasza wołowina spotyka się z dużym uznaniem. – dodaje Piotr Antkowiak dyrektor zarządzający – Na targach dodatkowo prezentowaliśmy rozwiązania autorskiego systemu jakości, nad którego wdrożeniem pracujemy. W niektórych obszarach zaskoczyliśmy naszych rozmówców. To dobrze prognozuje na kolejne kwartały. Planujemy wzrost eksportu do Włoch w całym roku o 50%.”

Pełne statystyki tegorocznych targów CIBUS nie są jeszcze znane, wiadomo jednak że udział wzięło w nim więcej wystawców niż dwa lata temu. Podobnie gości targowych, których w poprzedniej edycji było ponad 63 tysiące.

 od lewej Barbara Scharle z OSI AUSTRIA FOODWORKS, hostessa Laetiza, Alex Ranzato z OSI AUSTRIA FOODWORKS, Piotr Antkowiak dyrektor zarządzający i Adrian Piotrowski dyrektor handlowy z z OSI POLAND FOODWORKS w Chróścinie

Więcej informacji:

Daniel Ratajczak

Dział Marketingu

Tel. + 48 782 619 000

e-mail: ratajczakd@foodworks.pl