Władze zarządu

Witold Choiński - prezes zarządu
Witold Choiński – prezes zarządu

 

Charakterystyka kompetencji  zawodowych Witolda Choińskiego Prezesa Zarządu Związku Polskie Mięso

 

Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Absolwent Studium Doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie otwarty przewód doktorski  na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Prezesem Związku jest od 2005 roku. Witold Choiński jest autorem wielu publikacji w obronie polskiego biznesu żywnościowego, a także dydaktyce i obronie polskiej wsi. Działa społecznie w wielu organizacjach pozarządowych na rzecz sektora żywnościowego i rozwoju rolnictwa oraz przedsiębiorczości. Jest współtwórcą koncepcji i opracowania „Strategia i program operacyjny restrukturyzacji i rozwoju przemysłu mięsnego w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską” przyjętego przez Ministra Rolnictwa jako programu sektorowego oraz wielu innych strategii. Był konsultantem społecznym przy opracowaniu procedur przyznawania środków SAPARD oraz SPO, a także aktywnie działał na rzecz ich jak największego wykorzystania dla branży mięsnej. Był inicjatorem i tworzył podwaliny pod Fundusze Promocji Polskiej Żywności.

 

Działa aktywnie w obronie polskiej marki jak też rozwoju i upowszechniania wiedzy na temat produktu lokalnego i regionalnego.

Podczas swojej pracy na rzecz organizacji, w której jest od 1999 roku przede wszystkim skupia się na budowaniu oraz organizacjami pozarządowymi- tak krajowymi jak i europejskimi. Działa na rzecz rozszerzania kompetencji Polskiego Mięsa. Docenia istotę komunikowania misji organizacji do opinii publicznej. Mając długoletnie doświadczenie dziennikarskie podtrzymuje ścisłą współpracę z mediami. Inicjator i Organizator medialnego upowszechnienia roli polskiego sektora żywnościowego w Polsce i Europie.

Aktywnie działa na rzecz branży mięsnej, zwłaszcza jej konsolidacji, spójności i pozycji sektora w przemyśle żywnościowym. Jest członkiem założycielem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jest współinicjatorem powołania Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz jest członkiem Prezydium Rady Gospodarki Żywnościowej, pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej, jest  Członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Członkiem Rady Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej. Od 20 maja 2015 roku, jako jedyny przedstawiciel przemysłu mięsnego, jest członkiem Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego.


Jerzy Rey Przewodniczący rady. Prezes Zarządu Skyline Investment