Strona główna Archiwum WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU POLSKIE MIĘSO 2014

WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU POLSKIE MIĘSO 2014

Pod koniec czerwca odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Związku Polskie Mięso. Podczas spotkania Biuro Związku zaprezentowało dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na najbliższy rok działalności organizacji. Wszystkie uchwały zostały przez zgromadzone gremium przyjęte jednogłośnie. Po obradach do przedstawicieli ZPM dołączyli goście honorowi: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, dr Krzysztof Jażdżewski p.o. Głównego Lekarza Weterynarii oraz Dorota Krzyżanowska – Z-ca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Spotkanie zakończyło się gorącą dyskusją na temat bieżącej sytuacji branży mięsnej. Serdecznie dziękujemy sponsorom za udział w tym wydarzeniu.

sponsor