Strona główna Aktualności Walne Zebranie Związku POLSKIE MIĘSO

Walne Zebranie Związku POLSKIE MIĘSO

Logotyp ZPM

W dniu 20 czerwca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Związku POLSKIE MIĘSO. Na przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany Jerzy Rey. Prezes Związku, Witold Choiński, przedstawił sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, plan pracy oraz preliminiarz budżetowy.

Członkowie Związku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z budżetu za rok ubiegły, udzielił Radzie, Komisji Rewizyjnej oraz prezesowi zarządu absolutorium.

Na Walne Zebranie zostali zaproszenie goście specjalni – Janusz Kowalski (sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi) oraz Paweł Meyer (zastępca Głównego Lekarza Weterynarii ds. Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz, Farmacji i Utylizacji). Więcej informacji na temat Walnego Zebrania znajdziecie Państwo w numerze 7 naszego Biuletynu Mięsne Fakty.