Strona główna Zapytania ofertowe 2019 UWAGA! ZMIANY W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 1/ZPM/08/2019

UWAGA! ZMIANY W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 1/ZPM/08/2019

Związek Polskie Mięso informuje, iż wprowadził drobne zmiany do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/ZPM/08/2019.

Zmiany dotyczą:

– wydłużenia terminu realizacji zadania pt. „MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje – kontynuacja” do dnia 31.03.2020r.  Fakt ten nie powinien jednak odgrywać dużej roli w realizacji programu, ponieważ nasilenie działań kładzie się na okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Początek realizacji projektu to okres bardziej spokojny przygotowawczy, organizacyjny, następnie nasilenie działań w okresie świątecznym, noworocznym i wyciszenie pod koniec kampanii.

– faktu, iż postępowanie dotyczące wybory wykonawcy prowadzone będzie zgodnie z konkurencyjną procedurą wyboru wykonawcy w trybie przetargu na podstawie nowych Zasad Obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych, stanowiących Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 94/2019/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
z dnia 14.08.2019 r.

– uaktualnienia terminu złożenia oferty, zgodnie z jego wydłużeniem do dnia 09.09.2019 r. do godz 10:00

– załącznika nr 7 do zapytania ofertowego, gdzie II etap rozliczeniowy i termin realizacji zadana wydłużono do dnia 31.03.20120 r.

Związek Polskie Mięso zaprasza do składania odpowiedzi na zmienione Zapytanie ofertowe nr 1/ZPM/08/2019 dotyczącego Projektu (zadania) pt. „MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje – kontynuacja” na przygotowanie i zrealizowanie kontynuacji kampanii pod tytułem: „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”.

 

thumbnail of Zmienione ZAPYTANIE OFERTOWEthumbnail of Załącznik nr 1thumbnail of Załącznik nr 2thumbnail of Załącznik nr 3thumbnail of Załącznik nr 4thumbnail of Załacznik nr 5thumbnail of Załącznik nr 6thumbnail of Załacznik nr 7