Strona główna Zapytania ofertowe 2019 UWAGA!! WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/ZPM/08/2019

UWAGA!! WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/ZPM/08/2019

Informujemy, iż termin na składanie Ofert, dotyczących zapytania ofertowego
nr 1/ZPM/08/2019, na przygotowanie i zrealizowanie kontynuacji kampanii pod tytułem:

„Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje” zostaje wydłużony do dnia 9.09.2019 r.
do godziny 10:00.

Pozostałe zapisy Zapytania Ofertowego 1/ZPM/08/2019 nie ulegają zmianie.