Strona główna Archiwum UOKiK może kontrolować branżę mięsną

UOKiK może kontrolować branżę mięsną

Od 12 lipca obowiązuje ustawa, która pozwala sprawdzić Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumenta czy w branży mięsnej są stosowane nieuczciwe praktyki, polegające na wykorzystywaniu w sposób nieuczciwy przewagi kontraktowej.

UOKiK podejmie kontrole, jeśli z zawiadomienia będzie wynikało, że nieuczciwa przewaga kontraktowa narusza interes publiczny. Zawiadomienie będzie mógł złożyć każdy przedsiębiorca z branży mięsnej oraz nawet osoba fizyczna, jeśli będą mieli podejrzenie, że jest stosowana nieuczciwa przewaga kontraktowa.

Według ustawy przewagą kontraktową jest sytuacja nabywcy względem dostawcy, w której dla dostawcy nie istnieją wystarczające i faktyczne możliwości zbycia produktów rolnych lub spożywczych do innych nabywców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na korzyść nabywcy, albo dostawcy względem nabywcy, w której dla nabywcy nie istnieją wystarczające i faktyczne możliwości nabycia produktów rolnych lub spożywczych od innych dostawców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na korzyść dostawcy.