Strona główna Archiwum UKRAINA/KONTYNGENTY

UKRAINA/KONTYNGENTY

27 marca 2014 informowaliśmy o redukcji i zniesieniu cła na towary pochodzące z Ukrainy.

W efekcie spotkania ministrów UE z poniedziałku 14 kwietnia przyjęto rozporządzenie, które wprowadza zasadę autonomicznego systemu taryfowego na rzecz produktów rolnych i żywności, pochodzących z Ukrainy.

Rozporządzenie powinno zostać opublikowane we wtorek lub w środę (22 lub 23 kwietnia br.).

Zgodnie z planem projekt rozporządzenia ustanawiającego szczegółowe zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi zostały poddane pod głosowanie w komitecie zarządzającym we wtorek, 8 kwietnia 2014 roku. Owe kontyngenty obejmują 1,6 mln ton zbóż ( w tym 950 000 ton pszenicy
i 400 000 ton kukurydzy), 12 000 ton wołowiny, 40 000 ton mięsa wieprzowego ( 2 x 20 000 ton),
16 000 ton mięsa drobiowego i dodatkowo 20 000 ton mrożonych tusz drobiowych.

Przepisy powinny zostać przyjęte przez Komisję Europejską i opublikowane natychmiast
po Wielkanocy, 22 lub 23 kwietnia br. i wejdzie w życie w dniu publikacji.

Redukcja/zniesienie taryfy ma wartość ponad 380 mln € i zostanie wprowadzona w ramach umowy
o wolnym handlu (FTA), która będzie ważna do października, po którym to terminie oczekuje się,
że UE i Ukrainy zawrą kolejną umowę o wolnym handlu.

Jednak Ukraina spełnia wymogi UE tylko dla mięsa drobiowego, produktów z jaj i niektórych produktów zbożowych. Następnym krokiem powinno być uzyskanie kompatybilności dla produktów mlecznych.

Projekt rozporządzenia dla kontyngentu taryfowego mięsa drobiowego jest załączony do niniejszego wniosku. Wniosek o uprawnienia na przywóz należy składać do 15 dnia, nie później niż do 13: 00 czasu obowiązującego w Brukseli, licząc od daty wejścia w życie obowiązującego kontyngentu taryfowego.

Kontyngenty taryfowe na wołowinę i wieprzowinę nie wchodzą w grę. Ukraina nie spełnia wymagań przywozowych UE dla tego rodzaju mięsa, a zatem nie może eksportować
ani wołowiny, ani wieprzowiny do UE.

Document 5014 dr Reg_TRQ_UA_poultrymeat_for Committee 8 April_140331Document 5014 dr Reg_TRQ_UA_poultrymeat_for Committee 8 April_140331