Strona główna Archiwum Ukraina zrywa negocjacje z UE

Ukraina zrywa negocjacje z UE

Na szczycie w Wilnie w dniu 28 listopada 2013 roku, UE i Ukraina miały podpisać Umowę Stowarzyszeniową i utworzyć Pogłębioną i Kompleksowej Strefę Wolnego Handlu (DCFTA).

Jednak Ukraina zawiesiła plany podpisania DCFTA, dając pierwszeństwo odnowieniu rozmów i wzmocnienia więzi z Rosją i innymi członkami Unii Celnej.

Ponadto Parlament Ukrainy sprzeciwił się projektowi ustawy umożliwiającej Julii Tymoszenko leczenie w Niemczech, co było jednym z kluczowych postulatów UE.

Poniżej komunikat prasowy ogłoszony przez Prezydenta Komisji Europejskiej i przewodniczącego Rady Europejskiej.

Oznacza to, że przepisy dotyczące dostępu do rynku, które są przewidziane w DCFTA, a zwłaszcza w odniesieniu do sektora mięsa, nie zostaną zrealizowane.

Republika Mołdowy i Gruzji pozostają otwarte na parafowanie umowy o wolnym handlu z UE na szczycie w Wilnie.

Document 4496 Ukraine press release