Strona główna Archiwum UECBV walczy o przywrócenie eksportu wieprzowiny

UECBV walczy o przywrócenie eksportu wieprzowiny

1. Propozycja UECBV w sprawie mapy drogowej

Przed drugim etapem procedury WTO, którą Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Rosji, ze względu na ograniczenia handlu w sektorze mięsa wieprzowego, UECBV ma ambicje przekonać służby Komisji UE i  właściwe organy rosyjskie do przywrócenia dialogu w celu uzgodnienia rozwiązanie technicznych, które umożliwią stopniowe wznowienie eksportu wieprzowiny UE do Rosji

Dlatego UECBV przedstawiło plan działania służb Komisji UE. Kopia w załączeniu, tłumaczenie niżej.

Wniosek był omawiany w Paryżu na spotkaniu koordynacyjnym głównych lekarzy weterynarii z 28 państw członkowskich. Oprócz tych z Litwy i Polski, lekarze z zadowoleniem przyjęli propozycję jako podstawę dla negocjacji technicznych z Rosją.

W następnym kroku, tj. wniosek miał zostać przekazany właściwym organom rosyjskim przez służby Komisji UE (DG SANCO).

W przyszłym tygodniu delegacja UECBV może spotkać się z Komisją Europejską (DG SANCO) w celu omówienia kolejnych, odpowiednich działań.

2. Bariery techniczne w handlu litewską i polską wieprzowiną

W załączeniu wykaz państw trzecich (TC), które wprowadziły zakaz importu polskiej i litewskiej wieprzowiny z powodu wybuchu ASF na terenie tych dwóch państw członkowskich (brak nowych epidemii przez ostatnie 4 miesiące).

Zarówno państwa członkowskie, jak i Komisja Europejska próbuje pozbyć się barier dla regionów Polski i Litwy, które są wolne od ASF.

W poniedziałek, 2 czerwca, służby Komisji UE organizują spotkanie Państw członkowskich, mające na celu aktualizację listy i dopracowanie strategii negocjacji z zainteresowanymi TC.

W połowie czerwca, spotkanie wysokiego szczebla zgromadzi chińskich i europejskich urzędników (komisarz UE i Dyrektor Generalny DG SANCO). Sprawa ASF będzie na porządku dziennym.

W tygodniu rozpoczynającym się w dniu 7 czerwca w Genewie zbierze się Komitet WTO ds. SPS. Służby KE będą miały możliwość podniesienia kwestii ASF i regionalizacji.

W chwili obecnej, Polska ma nadal zezwolenie na wywóz wieprzowiny do Hong Kongu i USA (wyłączeniem obszarów objętych ograniczeniami).


Proponowany plan działania na rzecz wznowienia eksportu unijnej wieprzowiny do Rosji
1 . Regionalizacja / Wznowienie eksportu mięsa i żywca wieprzowego, w tym genetyki, z UE.
W pierwszym etapie ( od. 06 czerwca 2014 ) państwa członkowskie, które nie zostały dotknięte ASF, w tym we Włochy z wyłączeniem Sardynii, będą mogły wznowić eksport wieprzowiny do Rosji. Oznacza to, że przez jakiś czas dotknięte Państwa Członkowskie nie będą mogły eksportować wieprzowiny do Rosji. Jednocześnie opracowane zostaną ramy czasowe oraz warunki zniesienia ograniczeń wobec państw członkowskich dotkniętych ASF, z wyjątkiem ich regionów , które są objęte działaniami ograniczającymi.
2 . Certyfikacja / Tymczasowe, dodatkowe warunki wznowienia eksportu mięsa wieprzowego z autoryzowanych państw członkowskich.
Do bieżącego certyfikatu zostanie dołączone zaświadczenie stwierdzające, że „w ciągu ostatnich 36 miesięcy w krajach lub strefach krajów, gdzie zwierzę się urodziło, było hodowane i ubite nie stwierdzono ASF, a kraje te i strefy są traktowane jako obszary wolne od choroby.”
3. Mięso i produkty mięsne przeznaczone do wywozu są produkowane przez autoryzowane firmy .
4. Ponowne otwarcie rosyjskiego rynku dla produktów z mięsa wieprzowego z Polski i Litwy ( 01 lipca 2014 ),  poddanych obróbce cieplnej na podstawie wyników kontroli planowanych w czerwcu 2014 roku, które będą prowadzone przez rosyjskie służby weterynaryjne, jak to już uzgodniono.
5 . W przypadku spełnienia wszystkich warunków opisanych powyżej, procedury WTO zostaną zawieszone.