Strona główna Archiwum UE naciska na Chiny, aby zniwelować bariery SPS

UE naciska na Chiny, aby zniwelować bariery SPS

Urzędnicy Unii Europejskiej  w dniach 19-20 marca biorą czynny udział w rozmowach (Pekin) dotyczących barier dostępu do rynku (sanitarne i fitosanitarne) nałożonych przez Chiny na przywóz europejskich produktów rolnych i spożywczych.

Eksperci z UE, odbędą kilka spotkań z ich chińskimi partnerami w czwartek (19 marca) i piątek (20 marca), aby zabiegać o zniesienie niektórych „warunków przywozu, które utrudniają niepotrzebnie eksport z UE”.

Wśród długiej listy problemów, które należy wymienić są: środki przywozowe stosowane do produktów z wołowiny (z powodu gąbczastej encefalopatii bydła (BSE)); warunki przywozu produktów wieprzowych (w tym te związane z afrykańskim pomorem świń); Wymagania testowe dla phthalates  w napojach alkoholowych; warunki przywozowe dla europejskich produktów mlecznych i mleka; jak również ogólne zasady przejrzystości w procesach aplikacyjnych.

W dniach 19 i 20 marca kończy się piąta runda negocjacji UE z Chinami dot. umowy inwestycyjnej.  Eksperci UE  w sprawach sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) zaprezentują kilka tabel, w których zostały skompilowane wszystkie złożone wnioski unijne dla produktów bydła / owiec, trzody chlewnej i mlecznych. Przedstawiciele UE zamierzają wykorzystać je „jako podstawa do regularnej wymiany argumentów dotyczących postępów wszystkich złożonych wniosków z Chinami”- wyjaśnia notatka Komisji. W innej tabeli, które nie zostanie przedłożona do Pekinu, UE określa długą listę interesów eksportowych państw członkowskich UE, w oczekiwaniu na aplikację i stan realizacji tych wniosków.

Bariery SPS

Jednym z głównych problemów zidentyfikowanych przez Zarządzającego i państwa członkowskie UE, jeśli chodzi o środki SPS jest „długie, uciążliwe i nieprzejrzyste procedury zatwierdzania stosowane przez chińskie władze”. Według Komisji Europejskiej (DG Trade), środki te są ogólnie „handel-restrykcyjne” i nie są zgodne ze zobowiązaniami kraju w ramach Porozumienia WTO SPS.

Ponadto, w odniesieniu do przywozu większości europejskich produktów rolno-spożywczych, chińskie władze wymagają kontroli na miejscu przed wydaniem zezwolenia na przywóz, zamiast stosowania podejścia opartego na audycie systemu. Podczas audytów brakuje przejrzystości, ponieważ nie zawsze mają „jasny i dobrze zdefiniowany proces” i zakres wizyt nie jest systematycznie stały.

Chociaż ten pozorny brak przejrzystości to jest ogólny problem, jeśli zaś chodzi o dostęp do rynku względem wymagań SPS, bardziej szczegółowe kwestie zostaną omówione przez ekspertów z UE.

Od momentu nałożenia zakazu importu mięsa wołowego / pochodnych owiec po epidemii BSE z całej UE ponad dziesięć lat temu, „Chiny nie udzielił żadnej oceny ryzyka dla odbiegające od normy międzynarodowej, a tym samym nie uzasadniły utrzymania zakazu w miejscu „. Dwa państwa członkowskie UE mają w teorii zakazu zniesiony (w 2013 i 2014), ale w praktyce, eksport UE jeszcze nie wznowiono. Według Komisji, kilka aplikacji państw członkowskich pozostają w oczekiwaniu nawet kilka lat – niektóre od 2005.